Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte og 70-årsjubileum vel overstått

Nærmere 70 deltagere fra våre lokalforeninger deltok på årsmøte og feiringen på Tyrifjord Turisthotell 20. - 21. mars 2024

Bjørn Egeli  2. nestleder i Pensjonistforbundet deltok på vårt årsmøte

Bjørn Egeli 2. nestleder i Pensjonistforbundet deltok på vårt årsmøte

Årsmøtet ble gjennomført med de faste sakene som årsberetning og regnskap. Bjørn Egeli, 2. nestleder i Sentralstyret gav oss en oppdatering på viktige saker som Pensjonistforbundet jobber med. Protokollen fra årsmøtet finner du under vedlegg samt presentasjonen fra Bjørn Egeli og nytt fra Pensjonistforbundet Buskerud v/Gro Renstrøm Moen