Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte 23.03.2023

62 deltagere, hvorav 50 stemmeberettigede fra 20 foreninger var samlet på Grand hotell i Larvik denne torsdagen. Dagen startet med årsmøte, der Oddrun Paulsen ble valgt som dirigent og ledet oss godt gjennom møtet.

Jan -Tore Saltnes bidrar med flott sang og gitarspill

Jan -Tore Saltnes bidrar med flott sang og gitarspill

Fylkesårsmøtet hadde de vanlige sakene, med årsberetning, regnskap, forslag, budsjett, samt valg av nytt styre, og valg på delegater til landsmøtet (29. mai - 1. juni). Protokoll fra årsmøtet vil bli lagt ut her på hjemmesiden når den er ferdig signert etter påske.

Else Bjørg Thorbjørnsen gav seg som leder, men ble valgt til nestleder. Lars Erik (Lasse) Lilleødegård ble valgt til ny leder. 

Etter årsmøtet fikk vi et herlig musikkinnslag fra sangeren og musikeren Jan-Tore Saltnes, kjent fra tenortrioen Nordic Tenors.

Før lunsj fortalte Dag Terje Andersen om sitt liv i politikken. Andersen er opprinnelig skogsarbeider og det var i skauen han begynte sin yrkesaktive karriere. Den politiske karrieren startet som ordfører i Lardal (1987 til 1992). Han har opplevd mye i sin politiske karriere, det som har gjort størst inntrykk er Utøya 22 juli 2011, spesielt samholdet som han opplevde etterpå har satt dype spor. På det tidspunktet var han stortingspresident (2009-2013), en svært spennende periode i hans karriere der han fikk møte mange interessante mennesker, hadde spennende oppdrag og holdt mange takk for maten taler. Han representerte Vestfold på Stortinget fra 1997 til 2001 og fra 2005 til 2021.

Etter en deilig lunsjbuffet var det tid for å lytte til forbundsleder Jan Davidsen. Han kunne fortelle at det er over 1 million pensjonister i Norge og 255 000 av disse er medlem i Pensjonistforbundet, vi trenger å bli enda flere! Davidsen kom inn på mye av det forbundet er opptatt av og jobber med, som konsekvensene av digitaliseringen, utenforskapet, tannhelsereformen og boligpolitikk. Vi som er pensjonister må engasjere oss, for de som jobber med dette har ikke levd våre liv, har vår erfaring og vårt utgangspunkt er hans budskap.

Kari Nymo avsluttet dagen med sitt foredrag «Jeg er ferdig underholdt». Nymo er pensjonert sykepleier og har lang erfaring fra blant annet eldreomsorgen. Hun delte mange spennende livserfaringer og synspunkter. Eldreomsorgen er bedre nå enn før er hennes opplevelse, men den kan alltids bli bedre. Hun har opplevd å lære på studiet hvordan de skulle tvinge i pasientene grøten, dette skjer ikke på samme brutale måte i dag. Likevel poengterer hun at det å montere kamera hos sårbare, syke eldre mennesker, som ikke har mulighet til å forstå hva de utsettes for, det er også en form for overgrep. Det er ikke alle eldre som ønsker å bli underholdt og ikke alle ønsker å spise salat til middag. Selv om tiltak og omsorg blir gjort i beste mening må vi ikke glemme å spørre og se etter hva menneskehet vi forsøker å hjelpe egentlig ønsker og trenger. Mange vil være i fred og trives godt i eget selskap. Nymo er enig med Davidsen, det å bli eldre må erfares, det kan ikke læres. 

Når klokken passerte 15.30 takket Else Bjørg oss alle for en flott dag.

Vi håper denne dagen har vært til glede for alle som deltok. Tusen takk for deltakelsen.

Dokumenter i forbindelse med årsmøtet finner dere vedlagt.

Fylkesleder Else Bjørg Thorbjørnsen til venstre og dirigent Oddrun Paulsen

Fylkesleder Else Bjørg Thorbjørnsen til venstre og dirigent Oddrun Paulsen

Det nye styre i Vestfold, fra venstre: Kari Asmyhr, Anne Margrethe Johnsen, Anne Lise Nakjem, Lars Erik(Lasse) Lilleødegård, Bjørn Tore Kaasa, Liv Christiansen og Else Bjørg Thorbjørnsen

Det nye styre i Vestfold, fra venstre: Kari Asmyhr, Anne Margrethe Johnsen, Anne Lise Nakjem, Lars Erik(Lasse) Lilleødegård, Bjørn Tore Kaasa, Liv Christiansen og Else Bjørg Thorbjørnsen

Dag Terje Andersen forteller engasjert om sin reise i politikken

Dag Terje Andersen forteller engasjert om sin reise i politikken

Forbundsleder Jan Davidsen forteller om pensjonistforbundet

Forbundsleder Jan Davidsen forteller om pensjonistforbundet