Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Vi søker medlemmer til vårt verve- og organisasjonsutvalg

Styret i Pensjonistforbundet Oslo har tre underutvalg. Det er verve-& organisasjonsutvalget, datautvalget og helseutvalget. I dette tilfelle handler det om verve- & organisasjonsutvalget.

Noen av aktivitetene som har blitt gjennomført siste året Foto: Ragnhild T. Gulbrandsen

Noen av aktivitetene som har blitt gjennomført siste året Foto: Ragnhild T. Gulbrandsen

Utvalgets oppgave er å organisere og utføre aktiviteter for styret - enten styret har bedt om det, eller at utvalget selv ønsker å foreslå en aktivitet til styret.

I tillegg til aktiviteter, vil utvalget også arbeide med organisatoriske saker de får fra styret, eller saker som de ønsker styret skal vurdere videre.

 Det viktigste arbeidet foregår mellom møtene. Da er vi helt avhengig at flere deltar i de forskjellige prosjektene som kan være vervekampanjer, prosjektarbeid med festivaler, eller noen av våre nåværende aktiviteter, som Café & Musikk, Café & golf, Café & Kåseri osv.

 M.a.o - du må være villig til å ta på deg prosjektarbeid, for å klargjøre til utvalget og styret, hva og hvordan vi tenker. 

Er du interessert i dette - ta kontakt med oss for å tilsi din interesse og bakgrunn på mail: knut@spinnoff.no

Golf og dans er to av aktivitetene som har vært populære i år

Golf og dans er to av aktivitetene som har vært populære i år