Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Vårt demokrati fortjener dine stemmer

Den 11. september er det kommune og fylkestingsvalg. Det er mange partier som kjemper om våre stemmer. Landets demokrati fortjener dine stemmer.

Pensjonistforbundet Østfold ønsker at alle som kan, skal bruke sine stemmer ved valget. Og husk det er to valg – valg til fylkesting og kommunestyre.

Hvis du ennå ikke har bestem deg, vil vi minne deg om hva Pensjonistforbundet mener er viktig ved valgene.

Pensjonistforbundet har et handlingsprogram som er utformet med et solidarisk grunnlag, der hensynet til de svakeste alltid skal komme først. Vi vil ha en raus velferdsstat finansiert etter evne, med likeverdig tilgang til helse- og omsorgstjenester.

Pensjonistforbundet ønsker at kommunene skal legge til rette for at alle kan bo trygt hjemme lenge som mulig. Ved behov må kommunen bidra til utbedringer av boligen slik at boligen skal være hensiktsmessig for den enkelte. Samtidig må kommunene etablere alternativ boformer for de som har behov for det.

Når noen får et så stort pleiebehov at det ikke er trygt å bo i egen bolig, skal det være mulig å få sykehjemsplass uten ventetid.

Pensjonistforbundet Østfold mener at kommunenes helse- og omsorgstilbud skal drives av kommunene med kommunalt ansatte. Vi er i mot at slike velferdsoppgaver skal settes ut til kommersielle firmaer/ selskaper.

Andre saker som bør vektlegge ved valget:

·      Stabil fastlegeordning

·      Gode matopplevelser på sykehjem og de med omsorgsbehov som bor hjemme

·      Forhindre passivitet og ensomhet - legge til rette for flere møteplasser

·      Godt kulturtilbudet generelt og for eldre spesielt

·      God kollektivtransport og raus TT-ordning

·      Gi kommunens Eldreråd reell påvirkning

Pensjonistforbundet Østfold ønsker deg et godt valg – og husk at det er to valg!

Pensjonistforbundet Østfold