Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

– Trenger mer helsepersonell med geriatri-kompetanse

– Vi trenger flere sykehussenger og sykehjemsplasser, og mer helsepersonell med geriatri-kompetanse, sa forbundsleder Jan Davidsen da Pensjonistforbundet møtte regjeringen.

Nasjonal helse- og samhandlingsplan var hovedtema for møtet 23. april, der Pensjonistforbundets sentralstyre deltok. F.v. arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna, statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap) fra Helse- og omsorgsdepartementet og forbundsleder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet, som også representerte SAKO (Samarbeidskomiteen for pensjonister).

Nasjonal helse- og samhandlingsplan var hovedtema for møtet 23. april, der Pensjonistforbundets sentralstyre deltok. F.v. arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna, statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap) fra Helse- og omsorgsdepartementet og forbundsleder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet, som også representerte SAKO (Samarbeidskomiteen for pensjonister).

På det tredje av fire møter om statsbudsjettet 2025, satte regjeringen Nasjonal helse- og samhandlingsplan på agendaen. Planen ble lagt fram 1. mars, og dekker både spesialisthelsetjenesten og kommunal helse- og omsorgstjeneste. Den er nå til behandling i Stortingets helse- og omsorgskomite.

Les Pensjonistforbundets høringsinnspill til planen.

Bekymret for kommuneøkonomien

– Med den demografiske utviklingen vi vil få framover, er det nødvendig med flere sykehussenger og sykehjemsplasser. Sykehusene bør utdanne og ansette flere geriatere og helsepersonell med geriatrikompetanse, sa Jan Davidsen.

Han tok også opp bekymring for kommuneøkonomien, og kommunenes mulighet til å følge opp regjeringens gode intensjoner.

– Vi ser at det blir stadig flere yngre brukere av kommunale helse- og omsorgstjenester, noe som går ut over tilbudet til de eldre. Vi mener det må bli flere heltidsstillinger innen helse- og omsorg, og flere sykehjemsplasser. Det er også viktig med gode tilbud innen rehabilitering og forebyggende helsearbeid. Innenfor det forebyggende arbeidet kan Pensjonistforbundet gjerne bidra, i samarbeid med det offentlige, sa Davidsen.

Viktige innspill

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna understreket at det er viktig med innspill fra organisasjonene.

Selve planen ble gjennomgått av statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap) fra Helse- og omsorgsdepartementet. Han pekte blant annet på tre hovedutfordringer:

  • Mangel på fagfolk
  • Det må bli bedre sammenheng i tjenestene slik at pasienter som skrives ut fra sykehus får et godt tilbud i kommunen
  • Likeverdig tilgang til tjenester over hele landet

Varslet stramt budsjett i 2025

Statssekretær Bekeng anerkjente behovet for flere sykehjemsplasser, men mener det også er behov for flere typer boliger for eldre.

– Det må vi få bygget ut i alle landets kommuner. Det må også etableres et system med en fast gruppe mennesker innen hjemmetjenesten som hver enkelt bruker får møte, sa han.

Tonje Brenna avsluttet med å takke for innspillene og oppfordret til å ta kontakt både skriftlig og muntlig for andre innspill knyttet til statsbudsjett og eldrepolitikk. Samtidig varslet hun et stramt budsjett neste år, der forsvar og beredskap må prioriteres.

– Vi trenger flere heltidsstillinger innen helse- og omsorg, og flere sykehjemsplasser, sa Jan Davidsen (t.h) i møtet med statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet Ole Gustav Narud (Sp) og statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap) fra Helse- og omsorgsdepartementet.

– Vi trenger flere heltidsstillinger innen helse- og omsorg, og flere sykehjemsplasser, sa Jan Davidsen (t.h) i møtet med statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet Ole Gustav Narud (Sp) og statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap) fra Helse- og omsorgsdepartementet.