Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Styreleders tanker og planer fremover for PFO

Mitt navn er Steinar Simonsen, ekte oslogutt, født i første halvdel av forrige århundre. Som nyvalgt leder i Pensjonistforbundets fylkesavdeling i Oslo (PFO) vil jeg gjerne dele noen tanker om de utfordringer og problemer vi i Oslo har – og jeg vil være veldig takknemlig på reaksjoner på dette innlegget. Kom gjerne med ros og ris som vi i styret kan ta med oss i det videre arbeidet.

Styret er opptatt av det forestående Landsmøtet i Pensjonistforbundet i slutten av mai. På grunn av pandemien har møtet blitt utsatt flere ganger (det skulle vært avholdt i 2021,). PFO har fremmet flere forslag til Landsmøtet og vil arbeide aktivt for at vi får disse gjennomført. Møtet holdes på Lillestrøm, og Oslo møter med 12 delegater. Vi har den nest største delegasjonen, Akershus slår oss med en delegat fordi de har passert oss i antall medlemmer. Dette kan vi ikke ha på oss – så folkens, brett opp ermene og verv medlemmer.

Den 9. mai skal vi ha møte med våre 12 delegater for å samkjøre oss mot Landsmøtet. Som leder av PFO møter jeg på Landsmøtet som Landsstyremedlem, slik at vi er 13 som kan kjempe for å få gjennomslag for våre forslag.

Oslo har til orientering sendt inn omtrent 40 forslag når det gjelder både vedtekter, kontingent, organisasjon og handlingsplan. Jeg vil i et senere Nyhetsbrev fortelle om resultatene fra Landsmøtet.

Som nyvalgt styre starter vi med et arbeidsseminar der vi gjennomgår arbeidsoppgaver og utfordringer vi står ovenfor. Seminaret ble gjennomført 20. april, sammen med våre tre faste utvalg. Oslo har et Helseutvalg, et Verve- og organisasjonsutvalg, i tillegg til et eget Datautvalg. Jeg håper at vi gjennom dette seminaret får et sammensveiset team, som kan legge en slagkraftig handlingsplan fram mot 2025.

Apropos slagkraftighet vil det nye styret trekke Pensjonistforbundets medlemmer i bydelenes eldreråd sterkere inn. Og vil forberede våre 61 medlemsforeninger på at de kan påvirke sammensetning av eldrerådene i våre 15 bydeler, på en aktiv måte etter valget i september. Foreningene vil bli innkalt til et møte 8. mai for å diskutere dette arbeidet.

Når det gjelder valget til høsten vil PFO, i samarbeid med Fagforbundets pensjonister i Oslo, gjennomføre et møte med politikerne for å høre hva de vil og hvordan de skal få satt pensjonistenes interesser på sakskartet. Dette vil vi gjennomføre som et åpent møte 29. august. Nærmere informasjon vil komme etter hvert.

Det vi alle bør være opptatt av nå i den nærmeste tiden, er hvordan våre pensjoner vil bli regulert. PF krever minst 7 %. Nå vil regjeringen legge fram et forslag, så får vi se hva vi foretar oss etter at resultatet foreligger.  Vi har tidligere vist styrke med å delta på demonstrasjon utenfor Stortinget. Her har medlemmer fra Oslo gjort en kjempejobb.

Eldreomsorgen har stått sentralt debatten den siste tiden og våre politikere har fått mye kjeft for at det gjøres for lite for våre eldre som må innom helsevesenet. PFO har allerede satt dette dagsorden og jeg vet at flere av våre lokale foreninger også har hatt saken oppe på sine møter. Men her må vi være på alerten og stadig minne politikerne på ansvaret de har for at vår aldersgruppe må ha en verdig alderdom, uavhengig av om vi må på sykehus, helsehus, sykehjem eller om vi bor hjemme. Vi i styret vil følge opp dette ved å be om et møte med byrådet for helse, eldre og innbyggertjenester Marthe Scharning Lund.

Når det gjelder andre aktiviteter må det nevnes at vi fortsetter å arrangere våre Cafe og Musikk arrangementer i Røverstaden første onsdag i hver måned. Her kommer det mer info, så følg med. Videre arrangerer vi en guidet tur i Vigelandsparken på Verdens aktivitetsdag 10. mai. Se nærmere omtale et annet sted i nyhetsbrevet. Det kan også nevnes at vi tar sikte på å avholde en serie med Cafe og litteratur, hvor kjente forfattere kommer for å kåsere om aktuelle saker. Vi starter opp straks etter sommer ferien.

Helt til slutt litt om verving. I Oslo bor omtrent 110.000 pensjonister. Vi i PFO er 11.000 medlemmer, i tillegg har PF 12.- 13.000 som såkalte kollektive medlemmer bosatt i Oslo. Mao PF representerer bortimot en fjerdedel av pensjonistene som bor i Oslo. Dette tallet bør vi øke kraftig og vårt Verve- og organisasjonsutvalg har mange gode aktiviteter på gang. Det vil det bli redegjort nærmere om i Nyhetsbrevet. Men som sagt; brett opp ermene og start med å verve en venn. Lykke til.