Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

SOMMERTUR

Snåsa Pensjonistlag

Snåsa Pensjonistlag`s Sommertur gikk til Ytterøya i Levanger Kommune. Vår Vertinne var Kari Kjerkol Jørstad eks Snåsning men bosatt på Øya.55 glade medlemmer var med på turen som Andor Bussreiser organiserte med Per Ivar Ryggvold som Sjåfør. Anbefaler andre lag å ta tur til Ytterøya.

Snåsa Pensjonistlag`s Sommertur gikk til Ytterøya i Levanger Kommune. Vår Vertinne var Kari Kjerkol Jørstad eks Snåsning men bosatt på Øya.55 glade medlemmer var med på turen som Andor Bussreiser organiserte med Per Ivar Ryggvold som Sjåfør. Anbefaler andre lag å ta tur til Ytterøya.

Med 153 medlemmer i Snåsa Pensjonistforening er vi en aktiv gjeng i kommunen. Musikk & Sang har vi alltid på våre møter. Har deltatt med frivillig innsats på Dagtilbudet for hjemmeboende Demente denne sommeren. Pensjonistene er viktige i vårt samfunn.