Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte

Pensjonistforbundet Fana holder årsmøte 23. februar 2022 kl. 13:00 på Nesttun Eldresenter

Illustrasjon: iStockbilde

Illustrasjon: iStockbilde

Ordinære årsmøtesaker i henhold til vedtektene:

1.   Godkjenning av årsmelding for hovedforeningen

2.   Godkjenning av årsregnskap for hovedforeningen og arrangementskomitèen

3.   Innkomne forslag

4.   Bruk i 2022 av tidligere Husfondsmidler

5.   Budsjett for 2022

6.   Valg

 Forslag som en ønsker skal behandles på Årsmøte 2022 må være skriftlig og sendes til styret v/leder Knut Gullaksen:

 Trollhaugvegen 52, 5232 Paradis eller e-post: k-gulla@online.no

 Forslagsfrist: innen 12. februar 2022.

 Velkommen!

Styret