Årsmøte

Pensjonistforbundet Fana holder årsmøte 23. februar 2022 kl. 13:00 på Nesttun Eldresenter

Illustrasjon: iStockbilde

Illustrasjon: iStockbilde

Ordinære årsmøtesaker i henhold til vedtektene:

1.   Godkjenning av årsmelding for hovedforeningen

2.   Godkjenning av årsregnskap for hovedforeningen og arrangementskomitèen

3.   Innkomne forslag

4.   Bruk i 2022 av tidligere Husfondsmidler

5.   Budsjett for 2022

6.   Valg

 Forslag som en ønsker skal behandles på Årsmøte 2022 må være skriftlig og sendes til styret v/leder Knut Gullaksen:

 Trollhaugvegen 52, 5232 Paradis eller e-post: k-gulla@online.no

 Forslagsfrist: innen 12. februar 2022.

 Velkommen!

Styret