Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Sommerhilsen

Nå har vi lagt et halvår bak oss og vi skal både se på hva som har skjedd og hvilke utfordringer som står foran oss. Fylkesavdelingen har jo som en av sine mange oppgaver å legge forholdene til rette for våre 61 lokalforeninger og på dette området føler jeg at vi i styret er på rett vei.

Jeg har hatt den glede å være med på både årsmøter og medlemsmøter ute i lokalforeningene, og jeg må si meg imponert om aktive foreninger og hyggelige møter. Sist var jeg på møtet i Vestli Stovner pf og fortalte hva vi i fylkesavdelingen arbeider med. Over 50 tilstede på det siste møtet før sommeren, og stor og hyggelig stemning. Vi i styret møter gjerne på medlemsmøter – Ring Ragnhild på kontoret, så finner vi fram til aktuelle datoer.

Våre faste aktiviteter som Cafe og Kåseri og Cafe og musikk, har også vært gjennomført med nærmest fulle hus. Disse aktivistene kjører vi også i høstsemesteret, med første Cafe og musikk den 4. september på Røverstaden. Ytterligere info følger straks over sommeren.

Den årsmøte vedtatte handlingsplanen er fulgt opp, og styret har laget en Aktivitetsplan, som vi bruker aktivt på våre styremøter. Et av punktene som vi skal vektlegge framover, er kontakt med det politiske miljø i Oslo. Nå har vi nettopp hatt en positivt møte med Byråden for helse – Saliba Andreas Korkunc. Vi tok opp en rekke aktuelle saker som gjelder oss eldre. La meg bare nevne: Helsehus, Sykehjemsplasser, spesielt kravene for å få plass, Omsorg+ boliger, Husbankens rolle, Bo trygt hjemme-reformen, Digitalt utenforskap, Rosa busser og forutsigbare rammer for Eldresentrene. Konkunc lovet å se nærmere på våre innspill, og vi fikk lovnad om et nytt møte på høstparten.

Før jeg avslutter, så la meg nevne at vi 24. september markerer fylkesavdelingens 70 – års jubileum. Invitasjon har gått ut til alle våre foreninger.

Helt til slutt – la meg få ønske dere alle en god sommer, med gode varme sommerdager. Vi i styret skal i et hvert fall samle ny energi, til en arbeidsom høst til glede for oss alle.

GOD SOMMER

Steinar Simonsen

Styreleder PFO