Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Skattetips: Slik betaler du mindre skatt

Skattemeldingen for 2023 sendes ut innen 22. mars 2024. Du tenker kanskje at de forhåndsutfylte tallene er riktige? Da risikerer du å betale for mye i skatt. Her følger tips du kan ha nytte av.

Sjekk om du kan spare penger på å flytte renteinntekter mellom ektefellene, tipser Sindre Farstad, seniorrådgiver i Pensjonistforbundet.

Sjekk om du kan spare penger på å flytte renteinntekter mellom ektefellene, tipser Sindre Farstad, seniorrådgiver i Pensjonistforbundet.

Pensjonister som er ektefeller, eller samboere med felles barn, har muligheten til å fordele kapitalinntekter eller kapitalkostnader mellom seg i skattemeldingen. Det kan føre til mindre skatt hvis den ene parten hadde en inntekt under 250 330 kroner i 2023. Kapitalinntekter er for eksempel renter på penger i banken, utbytte fra aksjer eller gevinst ved salg av aksjer. Kapitalkostnader kan være renter på lån eller tap ved salg av aksjer.

Pensjonister med inntekt under 250 330 kroner i 2023 betaler ikke inntektsskatt. Har du for eksempel en pensjon på 200 000 kroner, har du 50 330 kroner «å gå på», før du må betale inntektsskatt. Hvis den andre ektefellen har en høyere pensjon og kapitalinntekter, vil det være gunstig å flytte kapitalinntektene til ektefellen med lavest pensjon for å redusere skatten.

Eksempel

Anne og Knut er gifte pensjonister. Knut hadde i fjor en renteinntekt på 30 000 kroner. Når Anne og Knut får skattemeldingen for 2023, ser inntekten deres slik ut:

Anne:

 • Pensjon:  200 000 kroner
 • Renteinntekter: 0 kroner
 • Skatt: 0 kroner

 Knut:

 • Pensjon: 340 000 kroner
 • Renteinntekter: 30 000 kroner
 • Skatt: 48 800 kroner

Ved å flytte renteinntektene fra Knut til Anne, vil Anne fremdeles betale 0 i skatt, mens Knuts skatt blir redusert.

Anne:

 • Pensjon:  200 000 kroner
 • Renteinntekter: 30 000 kroner
 • Skatt: 0 kroner

 Knut:

 • Pensjon: 340 000 kroner
 • Renteinntekter: 0 kroner
 • Skatt: 42 200 kroner

Den samlede skatten for ekteparet reduseres på denne måten med 6 600 kroner fra 48 800 kroner til 42 200 kroner.

Renter på lån eller tap på salg av aksjer

Dersom paret Anne og Knut har lån, vil det ikke lønne seg for dem å føre lånerentene på den ektefellen med inntekt under 250 330 kroner, siden inntektsskatten allerede er null. Da bør alle gjeldsrenter fordeles på ektefellen med høyest inntekt for å få redusert skatt.

Man kan også få fradrag i skatten dersom man har solgt aksjer med tap. Husk å føre et eventuelt tap på den ektefellen som betaler skatt.

For flere eksempler og mer utfyllende informasjon finner du hos Skatteetaten.