Søk støtte frå Gjensidigestiftelsen

Pensjonistforbundet er oppfordret av Gjensidigestiftelsen til å søke om penger til lokale aktiviteter. Dette gir fylkes- og lokalforeninger en enestående mulighet til å få gjennomført aktiviteter som står på ønskelisten – eller gjenta aktiviteter som har vært populære tidligere år.

Til fylkes- og lokalforeninger i Pensjonistforbundet; her kommer et tilbud det er vanskelig å si nei til!

Pensjonistforbundet er oppfordret av Gjensidigestiftelsen til å søke om penger til lokale aktiviteter. Dette gir fylkes- og lokalforeninger en enestående mulighet til å få gjennomført aktiviteter som står på ønskelisten – eller gjenta aktiviteter som har vært populære tidligere år.

Jo mere vi er sammen…

I året som gikk har mange av dere invitert eldre i kommunen til et mangfold av aktiviteter ved hjelp av blant annet statsforvaltermidler.

Var dette vellykket?

Nå får dere muligheten til å

  • gjenbruke tidligere søknader til gode aktivitetstilbud
  • søke om tilskudd til allerede eksisterende aktiviteter
  • eller finne på noe helt nytt!

Gjensidigestiftelsen er kanskje mest kjent for å gi pengestøtte til aktiviteter for barn og unge. Nå har stiftelsen henvendt seg til Pensjonistforbundet for også å kunne støtte aktiviteter for eldre, gjennom ordningen «Aktiv fritid for alle». Målet er at flere skal få delta i organiserte fritidstilbud i lokalmiljøet, både som deltakere og frivillige. Målgruppen for midlene er i alder 0 – 110 år! 

Søknadsfristen er 15. september og pengene skal benyttes i 2023. 

Gå inn på denne lenken for å søke: https://www.gjensidigestiftelsen.no/kan-du-soke-stotte/