Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Søk støtte frå Gjensidigestiftelsen

Pensjonistforbundet er oppfordret av Gjensidigestiftelsen til å søke om penger til lokale aktiviteter. Dette gir fylkes- og lokalforeninger en enestående mulighet til å få gjennomført aktiviteter som står på ønskelisten – eller gjenta aktiviteter som har vært populære tidligere år.

Til fylkes- og lokalforeninger i Pensjonistforbundet; her kommer et tilbud det er vanskelig å si nei til!

Pensjonistforbundet er oppfordret av Gjensidigestiftelsen til å søke om penger til lokale aktiviteter. Dette gir fylkes- og lokalforeninger en enestående mulighet til å få gjennomført aktiviteter som står på ønskelisten – eller gjenta aktiviteter som har vært populære tidligere år.

Jo mere vi er sammen…

I året som gikk har mange av dere invitert eldre i kommunen til et mangfold av aktiviteter ved hjelp av blant annet statsforvaltermidler.

Var dette vellykket?

Nå får dere muligheten til å

  • gjenbruke tidligere søknader til gode aktivitetstilbud
  • søke om tilskudd til allerede eksisterende aktiviteter
  • eller finne på noe helt nytt!

Gjensidigestiftelsen er kanskje mest kjent for å gi pengestøtte til aktiviteter for barn og unge. Nå har stiftelsen henvendt seg til Pensjonistforbundet for også å kunne støtte aktiviteter for eldre, gjennom ordningen «Aktiv fritid for alle». Målet er at flere skal få delta i organiserte fritidstilbud i lokalmiljøet, både som deltakere og frivillige. Målgruppen for midlene er i alder 0 – 110 år! 

Søknadsfristen er 15. september og pengene skal benyttes i 2023. 

Gå inn på denne lenken for å søke: https://www.gjensidigestiftelsen.no/kan-du-soke-stotte/