Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Regionale dialogmøter

Stort engasjement og godt frammøte på våre regionale møter

Her er leder Oddbjørn Hoem på vårt regionale møte i Geithus i oktober måned

Her er leder Oddbjørn Hoem på vårt regionale møte i Geithus i oktober måned

Da har vi gjennomført 6 regionale dialogkonferanser på utvalgte steder i Buskerud. Vi startet 13. september i Hønefoss og deretter gikk turen til Gol, Lampeland, Drammen, Geithus og Slemmestad. Alle tillitsvalgte fra våre 34 lokalforeninger ble invitert og det deltok tillitsvalgte fra totalt 32 lokalforeninger. I løpet av disse møtene fikk vi tid til å diskutere saker som omhandlet verving, nytt handlingsprogram, kursvirksomhet og saker fra det nylig gjennomførte Landsmøtet. I tillegg fikk foreningene mulighet til å rapportere om både muligheter og utfordringer i sin forening og sitt styre. Den største utfordringen er nok å få frivillige til å være villige til å påta seg et verv i styrene. Det ble også diskutert betydningen av å ha en valgkomite.   Vi er godt fornøyd med å ha møtt mer enn 130 tillitsvalgte i løpet av disse møtene.