Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Pensjonistforbundet ønsker å favne bredt

Pensjonistforbundet er opptatt av økt mangfold, og deltok i forrige uke på møte i Islamic Cultural Centre (ICC) i Oslo, for å snakke om hvordan velferdsteknologi kan gi eldre en bedre hverdag.

Sentrale personer i seminaret i Islamic Cultural Centre (ICC) i Oslo, fra venstre styreleder Sayad Enhais, generalsekretær Syed Rizwan, teknologiambassadørene Vibeke Liane og Arshad Mohammed Fakhruddin, samt Pensjonistforbundets representanter, seniorrådgiver Unni Olimb Norman og prosjektleder for velferdsteknologi, Anne-Kari Minsaas.

Sentrale personer i seminaret i Islamic Cultural Centre (ICC) i Oslo, fra venstre styreleder Sayad Enhais, generalsekretær Syed Rizwan, teknologiambassadørene Vibeke Liane og Arshad Mohammed Fakhruddin, samt Pensjonistforbundets representanter, seniorrådgiver Unni Olimb Norman og prosjektleder for velferdsteknologi, Anne-Kari Minsaas.

Pensjonistforbundet er en av 80 organisasjoner som hittil har signert Mangfoldplakaten, som Frivillig Norge vedtok på årsmøtet i 2020. Frivillig Norge oppfordrer organisasjonene om å arbeide aktivt for å øke mangfoldet. Større etnisk og kulturelt mangfold i befolkningen gir frivillige organisasjoner nye muligheter for utvikling, bredere oppslutning og flere ressurser å spille på.

Pensjonistforbundet har som mål å favne bredest mulig i den norske befolkningen, men har foreløpig få medlemmer som gjenspeiler det multikulturelle Norge.

Enklere og tryggere hverdag

I tiden fremover vil det bli arbeidet målrettet for å involvere, innlemme og rekruttere fra den store gruppen nye landsmenn. Fire av Pensjonistforbundets godt og vel 300 teknologiambassadører har minoritetsbakgrunn. Tre av dem var til stede torsdag 9. november da Pensjonistforbundet sammen med Islamic Cultural Centre (ICC) i Oslo orienterte om hvordan velferdsteknologi kan gi eldre en bedre hverdag. Godt og vel 60 personer deltok i seminaret, hvor Pensjonistforbundet Oslo hadde egen stand og Oslo kommune orienterte om virksomheten i sine 15 bydeler og hva bydelene kan bidra med av ulike tjenester og tilbud.

- Velferdsteknologi er hjelpemidler som kan bidra til å gjøre hverdagen enklere og tryggere. Dette kan være til nytte for både brukere og pårørende, sa prosjektleder for velferdsteknologi i Pensjonistforbundet, Anne-Kari Minsaas, som også informerte om forbundets arbeid.

Frister til gjentagelse

Den aktive forsamlingen stilte mange spørsmål etter de ulike sekvensene, og det var tydelig at det er behov for denne typen opplysende virksomhet.

- For Pensjonistforbundet er det viktig å gi folkeopplysning til alle og inkludere nye. Vi ønsker å gi informasjon om, og skape engasjement rundt, hvordan velferdsteknologi kan hjelpe familier med å ta vare på sine eldre. I dag møtte vi en meget aktiv forsamling, og dette frister så absolutt til gjentakelse, både i forhold til ICC, men også andre minoritets-organisasjoner, forteller Anne-Kari Minsaas.

Minoritetsbefolkningen fra enkelte land bruker langt mindre av hjemmetjenestene enn majoritetsbefolkningen. Innvandrere, med røtter i afrikanske og asiatiske land, og som er mellom 85 og 89 år, mottar halvparten så mye hjelp fra hjemmetjenesten som majoritetsbefolkningen. Henholdsvis 50 prosent og 25 prosent, kunne teknologiambassadør Vibeke Liane opplyse.  

Les mer om Pensjonistforbundet og Mangfoldplakaten.