Vi setter mangfold på dagsordenen

Det er tid for å øke bevisstheten rundt etnisk og kulturelt mangfold i vår organisasjon, mener Pensjonistforbundets generalsekretær.

Det etniske og kulturelle mangfoldet i befolkningen har økt vesentlig de siste tiårene, og Pensjonistforbundets organisasjon speiler ikke befolkningssammensetningen i dag. (Illustrasjonsfoto: iStock)

Det etniske og kulturelle mangfoldet i befolkningen har økt vesentlig de siste tiårene, og Pensjonistforbundets organisasjon speiler ikke befolkningssammensetningen i dag. (Illustrasjonsfoto: iStock)

«Mangfoldsplakaten» er et verktøy for å øke det etniske og kulturelle mangfoldet i frivillige organisasjoner. Det var Frivillighet Norge som vedtok plakaten i 2020. En lang rekke organisasjoner har signert plakaten de siste årene, og nå har Pensjonistforbundets sentralstyre bestemt å gjøre det samme.

– Det etniske og kulturelle mangfoldet i befolkningen har økt vesentlig de siste tiårene, og organisasjonen vår speiler ikke befolkningssammensetningen i dag. Våre tre kjerneverdier er jo inkludering, medbestemmelse og innflytelse, påpeker Pensjonistforbundets generalsekretær Arne Halaas.

Bredere oppslutning

Større etnisk og kulturelt mangfold i befolkningen gir nye muligheter for utvikling av organisasjonen. En mangfoldig organisasjon har bredere oppslutning og flere ressurser å spille på.

– For å oppnå etnisk og kulturelt mangfold i Pensjonistforbundet, må vi bevisstgjøre hele organisasjonen. Alle i organisasjonen må få eierskap til mangfoldsarbeidet, og vi må jobbe systematisk for mangfold i alle ledd i organisasjonen slik at dette blir en naturlig del av organisasjonen, sier Halaas.

Jobber med veileder

Når Pensjonistforbundet signerer «Mangfoldsplakaten», er det en oppfordring til fylkes- og lokalforeninger om å arbeide aktivt for å inkludere seniorer med minoritetsbakgrunn i sine aktiviteter. Det skal lages en veileder for arbeidet med inkludering og mangfold i Pensjonistforbundet.

– For å signalisere at mangfold er noe vi bevisst satser på, må vi synliggjøre og forankre mangfoldsarbeidet i styrende dokumenter som vårt handlingsprogram, sier generalsekretæren.

Her kan du laste ned og lese Mangfoldsplakaten: