Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Nytt sentralstyre

Jan Davidsen tok gjenvalg som forbundsleder. Det nye sentralstyret vil de neste tre årene ellers bestå av følgende:

  • Første nestleder Helga Hjetland,
  • andre nestleder Bjørn Egeli,
  • Inger-Marie Stokker, Jørund Hassel,
  • Tove Britt T. Andreassen og
  • Knut Trond Knudsen,
  • Gerd Eva Volden og Kjell Engebretsen fra Fagforbundet.
  • Vår fylkesleder Bjørn Eriksen er valgt som første vara.