Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte 2024

Pensjonistforbundet Østfold

Bildet fra årsmøtet 2024, med en svært så engasjert gjeng under dagens underholdning.

Bildet fra årsmøtet 2024, med en svært så engasjert gjeng under dagens underholdning.

Åpning med kulturinnslag, velkomsttale v/ordfører i Skiptvet kommune, velkomstønske v/nestleder i Skiptvet Pensjonistforening og innslag fra Norsk folkehjelp v/ seniorrådgiver Håkon Ødegaard

Fylkesleder Bjørn Eriksen gjennomgikk enkle kjøreregler og praktisk info for møtet og ønsket spesielt inviterte gjester velkommen, før han innledet til et kulturinnslag.

Bjørnar Spydevold med Øivind Ruud på piano, holdt et flott kulturinnslag med flere sanger med lattermild underholdning.   

Deretter introduserte Fylkesleder Skiptvet kommunes ordfører Cecilie Agnalt, som holdt en kort og innholdsrik velkomsttale hvor hun ønsket oss alle velkommen til Skiptvet kommune. Videre var det Anne-Mari Schie, nestleder i Skiptvet Pensjonistforening som ønsket alle vell møtt med en liten allsang og kort og fin presentasjon av eget engasjerte lokallag.

Avslutningsvis under den innholdsrike åpningen introduserte Fylkesleder seniorrådgiver Håkon Ødegaard fra Norsk folkehjelp, som holdt et informativt innlegg om hvordan deres ansatte jobber både i utland og innland, hvordan de jobber under og etter krigen på de krigsutsatte plassene i verden. Han formildet både hvordan de ansatte jobber med deres hunder for å rydde eksplosiver rundt om i de mest utsatte delene av verden, samt hvordan man jobber for inkludering av flykninger. Han viste til skremmende tall og bilder, innlegget var kalt «en urolig verden» og passet dessverre godt til navnet.

Åpning med konstituering og innledning med representant fra forbundet sentralt, Bjørn Egeli.

Oppmøteregistrering ble gjennomført og det var 63 som deltok, 53 av disse var stemmeberettiget.

Fylkesleder Bjørn Eriksen holdt en informativ åpningstale med noen flotte minneord og en kort stund stillhet for noen av våre medlemmer som dessverre har gått bort. Noen ekstra minneord gikk til Turid Eriksen, tidligere styremedlem i fylkesstyret og styremedlem i Halden Pensjonistforening helt frem til sin bortgang tidlig 2024.

Fylkesleder Bjørn Eriksen introduserte Oddbjørg Strømme; som orienterte kort om samarbeidet og hensikten om å stå sammen mellom fagforbundet og pensjonistforbundet.

Deretter introduserte Fylkesleder sentralstyremedlem, andre nestleder; Bjørn Egeli som innledet med aktuelle saker fra forbundet sentralt med fokus på forbundets arbeidsform, organisasjonens kurs, «Bo trygt hjemme-reformen», og arbeidet rundt trygdeoppgjør

Les gjerne mer fra årsmøtet ved å følge linken til protokollen vedlagt i link under, trykk på knappen også vil den enten kunne bli lastet ned, eller åpnes i nytt vindu:

Årsmøtet 2024

Årsmøtepapirer 2024

ÅRSMØTE2024.pdf

Årsmøteprotokoll 2024

PROTOKOLLÅRSMØTE24.pdf