Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Null skatt i desember

Det trekkes ikke skatt av alderspensjonen NAV utbetaler 12. desember. Pensjonister mottar dermed full utbetaling i desember, uten skattetrekk. Lønnsmottakere og de som mottar uføretrygd, har som regel halvt skattetrekk i desember. Hvorfor er det forskjellig?

–  Du må betale skatt for pensjonen du mottar i desember, men den forskuddsbetales og fordeles på de øvrige 11 månedene i året, forklarer seniorrådgiver Sindre Farstad.

– Du må betale skatt for pensjonen du mottar i desember, men den forskuddsbetales og fordeles på de øvrige 11 månedene i året, forklarer seniorrådgiver Sindre Farstad.

Arbeidsgivere og pensjonsutbetalere har også anledning til å foreta redusert skattetrekk i november i stedet for desember, men det er mindre vanlig.

Skal vare til 19. januar

–  Mange har ekstra utgifter i forbindelse med julen, og da kan det komme godt med å få pengene utbetalt litt tidligere enn normalt, og samtidig et større beløp. Det er imidlertid viktig å huske at neste utbetaling etter 12. desember kommer først 19. januar, og da vil ordinært skattetrekk gjelde igjen, sier seniorrådgiver Sindre Farstad i Pensjonistforbundet.

– Årsaken til at pensjonister ikke trekkes skatt i desember, mens det er halvt trekk for andre, kan være at noen pensjonister med lav inntekt betaler relativt lite skatt. Derfor ville halvt skattetrekk ikke utgjøre en så stor forskjell for dem. Har man lav nok pensjon, trekkes man ikke skatt i det hele tatt, og da får man heller ikke noe ekstra i desember, forklarer han.

Dersom du har avtalt ekstra skattetrekk, eller du er bosatt i utlandet og betaler kildeskatt, vil det imidlertid bli trukket skatt også av pensjonsutbetalingen i desember.

Forskjell på «trekkfritt» og «skattefritt»

Det er viktig å huske at «trekkfritt» ikke betyr det samme som «skattefritt». Du slipper å trekkes skatt for pensjonen du mottar i desember, men den er allikevel skattepliktig. Du må altså betale skatt for pensjonen du mottar i desember, men denne skatten forskuddsbetales og fordeles på de øvrige 11 månedene i året, slik at du slipper å trekkes skatt av utbetalingen i desember.

Når skatteoppgjøret for 2023 gjennomføres neste år, blir imidlertid all inntekt gjennom året inkludert, også inntekten fra desember. Hvis det da viser seg at du har betalt for lite skatt, må du betale inn det som mangler. Har du betalt for mye skatt, vil du få det tilbakebetalt når skatteoppgjøret er klart.

For arbeidstakere trekkes det ikke skatt av utbetaling i juni, og det trekkes halv skatt i desember. For dem blir skattetrekket fordelt over de resterende 10,5 månedene. Dette innebærer at man trekkes mer i skatt i de andre månedene enn man ellers ville gjort, hvis skattetrekket hadde vært det samme hver måned.

Pensjonister mottar trekkfri utbetaling i desember, men har ordinært skattetrekk i juni. Hvis pensjonsinntektene også skulle være trekkfrie i juni, måtte skattetrekket økt noe i de andre månedene for å kompensere for det.