Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Minneord om Thorbjørn Hæhre

Thorbjørn Hæhre til minne som døde 26. juli.

Den 27. juli fikk jeg det triste budskapet om at Pensjonistforbundet Hedmarks tidligere leder var død. Han ble 91 år gammel.

Pensjonistforbundet har mye å takke Thorbjørn for. Han var i sin tid med og stiftet Kongsvinger pensjonistforening, i dag en av Hedmarks mest aktive pensjonistforeninger. De feiret sitt 50-årsjubileum for noen år siden. Thorbjørn var dermed en ung mann på under 40 år da han bidro til at foreninga ble stiftet!

Han gjorde også en mangeårig innsats i fylkesstyret. Først en periode som styremedlem og nestleder. Fra 2007 og fram til årsmøtet i 2013 var han fylkesforeningens leder. Her la han ned en stor innsats. Han gikk i spissen for en revitalisering av foreningen og fikk blant annet opprette stilling som fylkessekretær og fikk også  i stand kursing i styrearbeid rundt om i lokalforeningene.

IKT var noe som opptok han. Han var medlem av pensjonistforbundets IKT-utvalg og var med og var med å utarbeide kursmateriell som ble benyttet i fylkesforeningens opplegg for dataopplæring av eldre.

Til fylkesforeningens 40-årsjubileum skrev Thorbjørn Hæhre en svært velskrevet og omfattende jubileumsberetning. Den var sterkt preget av hans grundighet og av hans yrke som journalist. Beretningen er en viktig faktakilde for fylkesforeningens første 40 år.

Gjennom vervet som fylkesleder var Thorbjørn Hæhre også medlem av Pensjonistforbundets landsstyre i 6 år. I en årrekke var han sekretær for fylkesstyrets helseutvalg.

I det hele var Thorbjørn Hæhre et aktivt, framoverlent og samfunnsengasjert menneske som engasjerte seg på mange områder.

I forbindelse med markeringen av 50-årsjubileet for Pensjonistforbundet Hedmark ble Thorbjørn Hæhre hedret ved å bli utnevnt til æresmedlem.

Det er vemodig å tenke på at han nå er gått ut av tiden. Pensjonistforbundet, både sentralt, regionalt og lokalt har mye å takke han for og vil minnes han for hans innsats. Takk, Thorbjørn.

Fred med ditt gode minne.

Pensjonistforbundet Hedmark

Jan Tyriberget

Styreleder