Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøte Time Pensjonistlag

Hele 104 personer møtte opp til medlemsmøtet på Sivdammen 13. september.

Foreningen hadde svindel som ett av hovedtemaene, og fikk besøk av representanter både fra Jæren Sparebank og Politiet. De fremmøtte fikk med seg mange! gode tips til hva en skal passe på, og hvilken informasjon en aldri skal gi fra seg. Les det utfyllende referatet lenger nede, her kan du plukke opp mange gode tips fra profesjonelle fagfolk!

Catrine Kleppe er leder for Mestringssenteret i Time og Svendsenhuset, som er tjenester innen rus og psykiatri i Time kommune. Hun hadde et innlegg om alle de ulike tilbudene de har, og forsamlingen var imponert av alt denne dama fikk til. Mer om dette, og gode råd til hvordan en selv kan ivareta sin psykiske helse når en blir eldre finner du også i referatet.

Som vanlig var det fine musikalske innslag og god mat, og leder takker alle fremmøtte❤️