Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Møteplan høsten 2024

Aktiviteter for høsten

Fra sommerturen til Hauges Minne i juni.

Fra sommerturen til Hauges Minne i juni.

11 september kl. 15.00 - 18.00 Medlemsmøte.

Tema 1: Digital hjemmeoppfølging av medisiner v/ Odd Haugerud

Tema 2: Eldre og førstehjelp, og bruk av hjertestarter v/ Anne Marit Sundby (Sanitetsforeningen)

9 oktober kl. 15.00 - 18.00 Medlemsmøte

Tema: Lokal historie, særlig fra området rundt Ise v/ Solveig Røed

13 november kl. 15.00 - 18.00 Medlemsmøte

Tema: Forespørsel er sendt Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen

11 desember kl.15.00 - 18.00 Medlemsmøte

Tema: Julemat, hyggelig prat, musikk m.m.