Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Kroniske lidelser: Hvordan leve best mulig med dem?

– Jo tidligere du aksepterer at livet blir annerledes enn før, desto bedre vil du håndtere den nye situasjonen, sier psykolog Usman Chaudhry.

Psykolog Usman Chaudhry jobber med forebyggende psykisk helse i en av Oslos bydeler. Tekst: Anne Wennberg. Foto:  Fartein Rudjord.

Psykolog Usman Chaudhry jobber med forebyggende psykisk helse i en av Oslos bydeler. Tekst: Anne Wennberg. Foto: Fartein Rudjord.

«Det er lurt å ta seg tid til å bli kjent med seg selv på nytt, og få til en ny og annerledes balanse i hverdagen. »

Svært mange mennesker, og særlig eldre, lever med kroniske sykdommer og plager, men et samlet tall finnes ikke per i dag. Vi har tall for enkeltsykdommer, og kan nevne noen: Rundt 270 000 er diagnostisert med diabetes, hvorav ca. 23 000 har type 1. Om lag en av fire har langvarige muskel - og skjelettlidelser, og blant kvinner over 70 år har over halv parten slike plager. Over 100 000 lever med demens.

Gratis lavterskeltilbud

Mange av Chaudhrys pasienter har kroniske sykdommer og smerter. Han har erfart at jo tidligere du akseptere at livet i større eller mindre grad blir annerledes enn før, desto bedre håndterer du den nye situasjonen. Han framsnakker mer psykisk helsehjelp i primærhelsetjenestene, som tjenesten «Rask psykisk helsehjelp» der han selv jobber. Slike gratis lavterskeltilbud finnes i flere kommuner.

– Lette eller moderate psykiske plager, i form av depresjon og angst, kan fort sette sitt preg på livet om man ikke jobber med aksept. Min jobb er å forstå, være ydmyk og bidra med råd og eventuell kognitiv terapi. Det er lettere sagt enn gjort å akseptere, men det er viktig for å få et godt liv.

Kjenner ikke seg selv igjen

Mange sliter med at de ikke lenger kjenner seg selv igjen. Det å være i jobb, eller leve et aktivt liv, er ofte viktige deler av et menneskes identitet, og det kan være vanskelig å godta at livet ikke lenger er helt det samme.

– Det er lurt å ta seg tid til å bli kjent med seg selv på nytt, og få til en ny og annerledes balanse i hverdagen. Hva er viktig i livet mitt? Hva skal jeg prioritere? Hvordan kan jeg fortsette å leke med barnebarna selv om jeg har en vond rygg? Det gjelder å kjenne sine egne styrker og begrensninger, sier Chaudhry.

Han anbefaler å ta seg tid til å finne denne balansen, ved å jobbe med følelser og tanker, kjenne på de kroppslige reaksjonene som kommer og være bevisst på egen atferd.

–  Man må rett og slett styrke refleksjonsmuskelen, sier han.

Forebygg passivitet

Å tenke negative tanker om seg selv er dypt menneskelig, men med en større bevissthet om hva som skjer, kan man bli rausere med seg selv.

– Et enkelt tips er å forestille seg hva man selv hadde sagt til en god venn i samme situasjon. Da er man ofte mindre dømmende enn man er mot seg selv.

Han mener et godt stikkord når det gjelder å leve med en kronisk sykdom, er livskvalitet.

–  Personer med kroniske sykdommer kan komme inn i en ond sirkel. Sykdommen gjør deg sliten, og dermed klarer du kanskje ikke å behandle den best mulig. Det gjør sykdommen verre, og livskvaliteten dårligere, poengterer Chaudhry.

Det er også viktig å gjøre noe konkret for å mestre det nye livet.

– Det gjelder å forebygge passivitet. Det er avgjørende for den psykiske helsen å gjøre noe aktivt - fysisk eller sosialt. Da får man også pause fra de negative tankene som dukker opp, og på sikt gir det større overskudd, sier Usman Chaudhry.