Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Krever bedre tannhelse for eldre

Gode tenner og god munnhelse er viktig, livet ut. Pensjonistforbundet krever en egenandelsordning på linje med kroppen ellers. Regjeringens Tannhelseutvalg skal komme med sin innstilling før sommeren.

Foto: iStock. Tekst: Trond H. Nedrebø

Foto: iStock. Tekst: Trond H. Nedrebø

Pensjonistforbundet krever:

  • Gratis tannhelseundersøkelse til alle eldre over 75 år.
  • Tannbehandling må inkluderes i egenandelstaket, som er 3165 kroner i 2024. Et steg på veien kan være å innføre et eget egenandelstak for tannbehandling.
  • Eldre som allerede har rett til gratis tannbehandling, må få oppfylt dette. De må også kunne benytte private tilbud og få dette dekket.
  • Kommunene må ansette flere tannpleiere, og gi dem flere oppgaver blant annet innen forebygging. De kan også utføre enkle behandlinger der pasienten bor.
«Tenner er en del av kroppen. Pensjonistforbundet kjemper og presser på for en egenandelsordning for tenner på linje med kroppen ellers. »
Anne Hanshus er seniorrådgiver i Pensjonistforbundet, og har gjennom mange år engasjert seg i tiltak for å kartlegge og fremme eldres munnhelse. (Foto: Johnny Syversen)

Anne Hanshus er seniorrådgiver i Pensjonistforbundet, og har gjennom mange år engasjert seg i tiltak for å kartlegge og fremme eldres munnhelse. (Foto: Johnny Syversen)

– Det er ikke enkelt for alle å vite hvem som til enhver tid gjør hva. Spesielt kan eldre ha problemer med å finne fram i informasjonen. Generelt skal tannleger og tannpleiere kunne gi råd om plager i munnhulen. Tannleger er på sin side ekspert på tennene og samarbeider med tannteknikere om implantater. Fastlegen kan sende deg videre i helsesystemet om du har plager med kjevene, forteller seniorrådgiver Anne Hanshus i Pensjonistforbundet, som i flere år har engasjert seg i tiltak for å kartlegge og fremme eldres munnhelse.

Brukerundersøkelse

I perioden september 2013 - februar 2014 gjennomførte Pensjonistforbundet en brukerundersøkelse i Møre og Romsdal, Rogaland, Sogn og Fjordane og Oslo. Undersøkelsen avdekket at tannhelsepersonell var for dårlig til å informere om sammenhengen mellom medisiner, munntørrhet og karies, og at fastlegene burde ha mer søkelys på sammenhengen mellom medisiner og munntørrhet, samt munntørrhet og økt kariesaktivitet.

– Tannhelsepersonell og fastleger bør engasjere seg i langt større grad i problematikk som gjelder sykdom, polyfarmasi, munntørrhet og kariesaktivitet, samt hva som kan gjøres for å bevare god munnhelse livet ut, en oppgave som må gå på tvers av profesjonsgrensene, går det fram av konklusjonene som ble gjort for 10 år siden.

 Venter på Tannhelseutvalget

– Tenner er en del av kroppen. Pensjonistforbundet kjemper og presser på for en egenandelsordning for tenner på linje med kroppen ellers. Tidligere var det særfradrag for store utgifter ved sykdom og hos tannlegen, men ordningen ble avviklet, forteller Hanshus, som er spent på hva Tannhelseutvalget kommer med av forslag når det legger fram sin innstilling på forsommeren.

– Gode tenner og god munnhelse, livet ut, er viktig for alle, og økonomien må ikke være til hinder for at du kan ha friske tenner og god munnhelse gjennom hele livet. Vi har mange nok eksempler på at det kan bli svindyrt å rette opp skader som har utviklet seg over mange år, sier hun.

Les mer om Pensjonistforbundets arbeid med tannhelse.

Artikkelen har tidligere stått på trykk i Pensjonisten, som hadde et større tema om tannhelse i nr. 3/24. Medlemmer kan lese alle utgaver av magasinet digitalt, ved å logge inn.