Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Informasjon til tillitsvalgte i Buskerud

Her kan du lese om vår medlemsoppdatering, handlingsprogram, arrangement og tilbud om kurs

Leder i Fylkesforeningen Oddbjørn Hoem fra et av våre møter i Geithus

Leder i Fylkesforeningen Oddbjørn Hoem fra et av våre møter i Geithus

Vedlagt finnes informasjon om medlemsoppdatering, verving og annen nyttig informasjon for deg som er tillitsvalgt i våre lokalforeninger i Buskerud. I tillegg har vi fått en egen rabatt-avtale med Norgestaxi i Drammen, Kongsberg og Hønefoss som gir 10% rabatt. Vi har også samlet inn gode tips til både foredragsholdere og musikkinnslag til bruk på medlemsmøtene i lokalforeningene.