Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Hvordan kan vi bidra til å få et aldersvennlig samfunn?

Dette var tema for årets "Konferanse om folkehelse og Kultur for Eldre" som ble avholdt i november 2023

Interesserte deltagere følger nøye med

Interesserte deltagere følger nøye med

Konferansen ble arrangert fra 7. – 8. november 2023 og temaene omhandlet hvordan kan vi bidra til å få et aldersvennlig samfunn. Det var en stor og engasjert forsamling med deltagere fra både lokalforeningene og fra eldrerådene i Fylket, totalt nær 80 deltagere. Møtet startet med Statssekretær Ellen Rønning-Arnesen som deltok på TEAMS og snakket om den nye Bo trygt hjemme reformen.  Deretter fikk vi en flott gjennomgang av Avdelingssjef Anne-Lise Kristensen som kom fra Vestre Viken Helseforetak og snakket om hvordan vi kan få bedre helse og omsorgstjenester gjennom brukermedvirkning. Så var det tid for gruppearbeid. På dag to var temaet «Hvordan kan vi bo lengre hjemme ved hjelp av velferdsteknologi» samt matomsorg og ernæring i Bærum Kommune ved Cathrine Borschsenius.  Vi har inntrykk av at temaene var interessante og lærerike og at forsamlingen var engasjerte. Vi håper dette var en inspirasjon til videre arbeid i hjemkommunene. Innlegget vil bli oppdatert.