Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Informasjon frå Vestland Fylkeskommune

Her kjem informasjon frå Vestland fylkeskommune til regionale frivillige organisasjonar og paraplyorganisasjonar.

Plan, klima- og folkehelsekonferansen

2.-3. november inviterer Vestland fylkeskommune til konferanse i Sogndal med berekraftig planlegging som hovudtema. Her finn du meir informasjon og program for konferansen

Digitalt kurs om ALLEMED og søknadsarbeid

Bli med på digitalt kurs for frivilligheita tysdag 18. oktober kl. 19.30 – 21.00. Lær om tilskotsordningar, søknadsarbeid og ALLEMED – som skal gjere det lettare å inkludere barn og unge i fritidsaktivitetar, uavhengig av familien sin økonomi. Sjå programmet og meld deg på her.

Kulturkonferansen – Frivilligheit bygger samfunn

Kulturkonferansen Vestland blir arrangert i Bergen 16. november under tittelen «Frivilligheit bygger samfunn». Sjå programmet og meld deg på via nettsidene til fylkeskommunen.

Rapportar om rekruttering og samarbeid mellom frivillig og offentleg sektor

Frivillighet Norge har lansert to rapportar basert på undersøkingar i frivillige organisasjonar og kommunar våren 2022. Les meir om rapportane Økt deltakelse i frivillige organisasjoner og Samarbeid for økt deltakelse.

Frivillig.no og ungfritid.no

Rekrutter fleire frivillige og delta på interessante kurs gjennom frivillig.no. Del informasjon om fritidsaktivitetar for barn og unge og sjekk ut støtteordningssida på ungfritid.no.

 Innspel til regional plan for kultur, idrett og frivilligheit 2023-2035

Den regionale planen er ute på høyring, og blir endeleg vedtatt i fylkestinget i mars 2023. Kom med innspel til planen innan 4. november.

Tilskotsordningar i Vestland fylkeskommune

Finn aktuelle tilskotsordningar til frivillige organisasjonar på nettsidene våre.

Frivilligheitas år 2022

Vestland fylkeskommune har ei eiga side på nettsidene våre der vi legg ut informasjon om Frivilligheitas år 2022. Du finn informasjon om nasjonale tiltak i Frivilligheitas år 2022 via desse sidene. Hovudarrangementa i Frivilligheitas år i tida framover er TV-aksjonen 23. oktober, Operasjon Dagsverk 3. november og Frivilligheitas dag 5. desember.

Har du spørsmål eller innspel som gjeld frivilligheit i Vestland? Ta kontakt med Åge Avedal, seniorrådgjevar i Vestland fylkeskommune, på tlf. 970 72 734 eller på e-post til age.avedal@vlfk.no.