Infobrev 01-2023

Infobrev januar

INNHALD:
Årsmøte-tid: info, fristar og besøk
Fylkesårsmøte 2023
Resolusjonar til fylkesårsmøte
Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane
Sommartreff 2023
Områdemøte Sunnfjord 11.01
Informasjon frå Vestland Fylkeskommune
Møtebok 160123

INNHALD: Årsmøte-tid: info, fristar og besøk Fylkesårsmøte 2023 Resolusjonar til fylkesårsmøte Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane Sommartreff 2023 Områdemøte Sunnfjord 11.01 Informasjon frå Vestland Fylkeskommune Møtebok 160123