Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Infobrev 01-2023

Infobrev januar

INNHALD:
Årsmøte-tid: info, fristar og besøk
Fylkesårsmøte 2023
Resolusjonar til fylkesårsmøte
Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane
Sommartreff 2023
Områdemøte Sunnfjord 11.01
Informasjon frå Vestland Fylkeskommune
Møtebok 160123

INNHALD: Årsmøte-tid: info, fristar og besøk Fylkesårsmøte 2023 Resolusjonar til fylkesårsmøte Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane Sommartreff 2023 Områdemøte Sunnfjord 11.01 Informasjon frå Vestland Fylkeskommune Møtebok 160123