Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Etterlyser en mer aktiv boligpolitikk

De fleste eldre ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Vi etterlyser en mer aktiv boligpolitikk for å gjøre dette mulig, og har samlet informasjon og råd om hva du selv kan gjøre.

Regjeringen lanserte i juni 2023 "Bo trygt hjemme-reformen". Den forutsetter at eldre tar ansvar for egen alderdom ved å tilpasse egen bolig eller flytte til en ny, egnet bolig. Vi mener at dersom tiltakene skal fungere, må de følges av årlige bevilgninger på statsbudsjettet.

  • Ikke alle boliger er praktisk mulig å tilpasse.
  • I distriktene finnes det få egnede boliger å flytte til.
  • Eldre har ulike økonomiske forutsetninger for å tilpasse egen bolig eller flytte.

Hjelp og informasjon

På denne siden har vi samlet gode råd til deg som ønsker å undersøke egne muligheter med tanke på bolig.

Vi har også oppsummert hvilket ansvar eldreråd kan ta, og hva politikere sentralt og lokalt må gjøre dersom man skal lykkes med å skape et inkluderende og aldersvennlig samfunn.