Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Eldredagen 1. oktober i Nordre Follo

Eldredagen i Nordre Follo ble ikke bare feiret på selve dagen, men faktisk hele uken! - Resultatet av et godt samarbeid mellom Eldrerådet, Senior Fritid og Samarbeidsutvalget i Nordre Follo (Ski, Oppegård og Kolbotn PF).

Venke Knutsen og Olle Holmgren underholdt på Ski, Oppegård og Kolbotn Seniorsenter.

Gruppen "Pangsjonistene" underholdt og spilte på alle sykehjemmene i Nordre Follo til stor glede for beboerne.

I tillegg ble det vervet flere nye medlemmer!