Eldredagen 1. oktober i Nordre Follo

Eldredagen i Nordre Follo ble ikke bare feiret på selve dagen, men faktisk hele uken! - Resultatet av et godt samarbeid mellom Eldrerådet, Senior Fritid og Samarbeidsutvalget i Nordre Follo (Ski, Oppegård og Kolbotn PF).

Venke Knutsen og Olle Holmgren underholdt på Ski, Oppegård og Kolbotn Seniorsenter.

Gruppen "Pangsjonistene" underholdt og spilte på alle sykehjemmene i Nordre Follo til stor glede for beboerne.

I tillegg ble det vervet flere nye medlemmer!