Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

"Der ingen skulle tru at nokon kunne bu"

Lund Pensjonistforening samlet 80 personer til foredrag i Lundetun med Oddgeir Bruaset fra TV programmet "der ingen skulle tru at nokon kunne bu".

Han holdt et fengende og gripende foredrag om alle de spennende steder og personer han har møtt gjennom TV serien. Oddgeir fikk også et gjensyn med Tønnes Martin Dyrskog, som han traff da NRK var og laget tv program på gården oppe på Røysland i Lund.