Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Bruk medlemsfordelene dine!

Et medlemskap i Pensjonistforbundet kan være en smart investering hvis du aktivt bruker medlemsfordelene. Det kan være tusenlapper å spare.

Som medlem i Pensjonistforbundet støtter du arbeidet for syke, uføre, eldre og pensjonister. I tillegg får du en rekke gode medlemsfordeler, som for eksempel rabatt på IsFritt varmematter, skriver Trond H. Nedrebø, redaktør i Pensjonisten.

Som medlem i Pensjonistforbundet støtter du arbeidet for syke, uføre, eldre og pensjonister. I tillegg får du en rekke gode medlemsfordeler, som for eksempel rabatt på IsFritt varmematter, skriver Trond H. Nedrebø, redaktør i Pensjonisten.

Det finnes ingen organisasjon i Norge som arbeider så aktivt og bredt med eldrepolitikk som Pensjonistforbundet. Tusenvis tillitsvalgte over hele landet står på året rundt for å bedre de eldres levekår og rettigheter. Forbundet leverer uttalelser og argumenter i viktige eldrepolitiske saker, og sørger for at små og store saker blir gjort kjent for politikere i Stortinget og regjering.

Viktige medlemmer

Politisk arbeid er tidkrevende, og det kan ta år og dag fra forslag fremmes til vedtak blir gjort og satt ut i livet. Pensjonistforbundet er avhengig av politisk flertall og støtte i Stortinget og på regjeringsnivå for å kunne vinne fram med sine saker. Når landsmøtene i Pensjonistforbundet vedtar handlingsprogram og krav, starter det lange, møysommelige og tidkrevende arbeidet for å vinne flertall og aksept.

Den såkalte «kjøttvekta» er ganske avgjørende i det politiske arbeidet. Derfor er det viktig med mange medlemmer som kan gi kraft og styrke til argumentasjonen i det eldrepolitiske arbeidet Pensjonistforbundet gjør og skal gjøre.

10 kroner i uka

Frivillige organisasjoner som Pensjonistforbundet driver et utstrakt arbeid på mange plan i samfunnet. Også frivillig arbeid koster. Det er ikke gratis. Medlemmene er ryggraden i de frivillige organisasjonene. De yter viktig frivillige innsats og betaler kontingent i dette spleiselaget.

Kontingenten i Pensjonistforbundet har stått stille i noen år. I 2024 øker den med 80 kroner, fra 470 kroner til 550 kroner. Tilsvarende økning i kontingenten kommer i 2025 og 2026. Årskontingenten i 2024 utgjør cirka 10 kroner i uka.

Mange lurer på hva de får igjen for medlemskontingenten de betaler og medlemskapet i Pensjonistforbundet.

Pensjonistforening der du bor

Som medlem støtter du Pensjonistforbundets arbeid for syke, uføre, eldre og pensjonister, samt eldres rettigheter. Du har tilgang til medlemsmøter, sosiale sammenkomster, turer og andre aktiviteter i rundt 750 pensjonistforeninger over hele landet.

Lokalforeningene er limet i mange lokalsamfunn. Hver uke året rundt deltar tusenvis av medlemmer på sosiale sammenkomster, til glede for svært mange som ellers ville ha blitt sittende i ensomhet.

Du får Pensjonisten

Som medlem får du magasinet Pensjonisten levert i postkassa 9 ganger i året. Pensjonisten inngår i medlemskapet og koster ikke noe ekstra for deg som medlem. Skulle du ha kjøpt Pensjonisten i løssalg, ville du ha måttet betale 99 kroner for hver utgave.

Magasinet gir deg nyttig informasjon om eldrepolitikk, forbundets arbeid, økonomi, helse og omsorg, data og mye annet som er viktig, nyttig og interessant for deg som er pensjonist.

Rabatter og tilbud

Pensjonistforbundet har, når dette skrives, 23 ulike avtaler som gir medlemmene en rekke gode tilbud, rabatter og fordeler. Du kan lese mer om disse avtalene på Pensjonistforbundets hjemmeside eller bakerst i magasinet Pensjonisten. Det kan være lurt å ta en kikk og holde deg oppdatert om tilbud som du eventuelt kan nytte deg av. Medlemsfordelene er noe vi jobber kontinuerlig med å utvikle, slik at vi kan gi deg gode tilbud.

Pensjonistforbundet har også en kalkulator som beregner hvor mye du kan spare på å bruke medlemsfordelene. Faktisk kan du i noen tilfeller tjene tusenlapper på å være medlem!

Se alle fordelene

Her finner du hele oversikten over Pensjonistforbundets medlemsfordeler.

Denne artikkelen sto på trykk i Pensjonisten nr. 1/24. Du kan lese alle utgaver av magasinet Pensjonisten ditigalt her, ved å logge inn.

Er du ennå ikke medlem? Meld deg inn i dag.