Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Helse

Pensjonistforbundet har påtatt seg rollen som vaktbikkje i helsepolitikken: Vi følger nøye med på alle helsepolitiske saker nasjonalt og lokalt, og sier ifra til politikere som trenger å høre vår stemme.

Vi jobber for:

 • Flere fastleger
 • Flere sykehjem og omsorgsboliger
 • Økt kompetanse og flere ansatte i omsorgstjenestene
 • Bedre samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene
 • Tannhelse må inngå i egenandelsordningen
 • Mer forskning på demens
 • Likeverdig tilgang på helse- og omsorgstjenester
 • Økt oppmerksomhet og mer kunnskap om rus og psykisk helse
 • Økt kunnskap om og forebygging av vold mot eldre
 • Bedre rettigheter for pårørende
 • Bedre pasientreiser
 • Økt beredskap
 • At lokale sykehus opprettholdes og får tilført ressurser, oppgaver og kompetanse

For å følge med på det brede spekteret av temaer innenfor helseområdet, har Pensjonistforbundet satt ned egne helse- og sosialutvalg som jobber aktivt med nettopp dette.

Noen regioner har egne utvalg som jobber med helsepolitikk inn mot sine fylker, mens Det sentrale helse- og sosialutvalget jobber med landsdekkende saker, og fungerer som et rådgivende utvalg for sentralstyret.

Notater fra Helse- og sosialutvalget

Robek-liste i kommunal helse og omsorgstjeneste 22. oktober 2022:

Notat om ROBEK-liste i kommunal helse-og omsorgstjeneste (pdf)

Psykisk helse og rus. Hva bør PF ha søkelyset på? 15. november 2021:

Notat til Sentralstyret vedr. psykisk helse og rus (pdf)

Enkeltvedtak i sykehjem 4. oktober 2019:

Notat om enkeltvedtak i sykehjem (pdf)

Les om andre saker vi arbeider med: