Helse

Pensjonistforbundets medlemmer svarer i en undersøkelse at de er mest opptatt av helse, eldreomsorg og pensjon.

Forbundet har derfor påtatt seg rollen som vaktbikkje i helsepolitikken: Vi følger nøye med på alle helsepolitiske saker nasjonalt og lokalt og sier ifra til politikere vi mener trenger å høre vår stemme.

Helseutvalget

For å følge med på det brede spekteret av temaer innenfor helseområdet, har Pensjonistforbundet satt ned egne helse- og sosialutvalg som jobber aktivt med nettopp dette.

Noen regioner har egne utvalg som jobber med helsepolitikk inn mot sine fylker, mens Det sentrale helse- og sosialutvalget jobber med landsdekkende saker.

Helse- og sosialutvalget er sentralstyrets rådgivende utvalg i saker av helse- og sosialpolitisk karakter.

Utvalget har blant annet jobbet med kontaktlegeordningen, fastlegeordningen, spesialisthelsetjenesten, vold mot eldre, rusproblemer hos eldre, Leve hele livet og helseforetakene.

Mer om disse temaene kan du lese her.

Leve hele livet

Pensjonistforbundet er positive til reformen og Stortingsmeldingen «Leve hele livet» som ble startet i 2018.

Reformen skal bidra til at eldre skal mestre livet lengre hjemme, oppleve god kvalitet i tjenestene og ha trygghet for at de får hjelp når de har behov for det.

Pensjonistforbundet oppfordrer alle våre foreninger og medlemmer til å engasjere seg i arbeidet lokalt.