Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

«Vår» Kari Hauge overtar ledervervet i det sentrale eldrerådet

Da er det klart, det er Kari Hauge, aktivt medlem i Pensjonistforbundet, som skal lede arbeidet i det sentrale eldrerådet i Oslo de neste fire årene. Hauge var nestleder i rådet i forrige fireårs-periode, og overtar nå ledertrøya fra Sturla Bjerkaker.

Foto: Siri-Anett Myhre

Foto: Siri-Anett Myhre

-           Dette blir spennende. Jeg har stor tro på at eldrerådene faktisk kan påvirke utviklingen, og bidra til at Oslo blir en stadig mer aldersvennlig by. Jeg er glad for den økte oppmerksomheten rådene har fått – og den støtten Pensjonistforbundet sentralt, med Jan Davidsen og andre tillitsvalgte har gitt oss. Forbundet har engasjert seg i arbeidet med å profesjonalisere rådene, og nå har vi fått på plass en opplæring som vi manglet, sier Hauge.

Fra venstre: Nyvalgt leder for det sentrale eldreråd, Kari Hauge fra PFO,  og tidligere leder, Wenche Hansgaard, PFO.
Foto: Siri-Anett Myhre

Fra venstre: Nyvalgt leder for det sentrale eldreråd, Kari Hauge fra PFO, og tidligere leder, Wenche Hansgaard, PFO. Foto: Siri-Anett Myhre

Eldrerådet i Oslo har nok av saker å ta med videre fra forrige periode. Noen eksempler på både gamle og nye saker kan være:

Rosa busser i alle bydeler

Bostøtte også til Omsorg pluss-boliger

Regnbuetreff på flere seniorsentre

Kamp mot alderisme og aldersdiskriminering

God kvalitet i sykehjem og helsehus

Trygge økonomiske løsninger i forbindelse med «bo trygt hjemme» reformen

Styrking av arbeidet med universell utforming, bare for å nevne noe.

Kari Hauge er opptatt av at gruppa «eldre» er like sammensatt og forskjellig som gruppene «barn», «ungdom» og «voksne». Målgruppen eldre er stor, bred og mangfoldig.

 Den nye eldrerådslederen er et engasjert og aktivt menneske. Hun har flere sentrale verv både i LO og i Pensjonistforbundet, og er blant annet leder av LOs pensjonistlag, og medlem av helseutvalget i Pensjonistforbundet Oslo. Hun er født og oppvokst i Oslo, og var LO-sekretær i Oslo og Akershus de siste 20 årene av sitt yrkesaktive liv.

-           Vi ser fram til et tett og godt samarbeid, sier Steinar Simonsen, fylkesleder i Oslo. Han har stor sans for Hauge og det arbeidet det sentrale eldrerådet har lagt ned de siste årene. – Det har vært jobbet godt og tett med Oslo kommune. Rådet har markert seg positivt, som iderike og løsningsorienterte, og vil være en viktig samarbeidspartner for oss i Pensjonistforbundet i Oslo.

Simonsen forteller at fylkesstyret planlegger samling for alle eldre-rådsmedlemmer som representerer Pensjonistforbundet, den 4 april i år. – For oss er det viktig å ha medlemmer i rådene som kjenner Pensjonistforbundets politikk, og kan fremme den i arbeidet i rådene, sier Simonsen.