Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

- Umoralsk gebyrpraksis i banken!

Sparebankens gebyrer på å sette penger inn på egen konto er både urettferdig og umoralsk, ble det hevdet på årsmøtet i PF Hedmark.

Thor Granrud. Alvdal pensjonistforening (Foto: Finn-Åge Løvlien)

Thor Granrud. Alvdal pensjonistforening (Foto: Finn-Åge Løvlien)

Når en lokalforening har hatt et arrangement og skal sette inn penger på foreningens egen konto, krever banken gebyrer for dette - selv om innskuddet foretas i automat slik at bankens folk ikke har noe som helst arbeid med det.

Gebyret i vår sparebank er 85 kroner for sedler og 85 kroner for myntinnskudd, fortalte en av delegatene på årsmøtet i PF Hedmark. Ofte må da kassereren ut med 170 kroner for å sette inn resultatet av for eksempel en utlodning.

Alvdal pensjonistforening har krevd at banken straks kutter denne gebyrordningen. - Denne praksisen hos banken er fryktelig urettferdig, hevdet lederen i Alvdalforeningen, Thor Granrud og høstet applaus for dette innlegget.

Et enstemmig årsmøte påla styret straks å forfølge denne saken overfor Sparebanken og kreve opphør av gebyrer på innskudd som foreningene selv utfører i automat.