Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

TT-TJENESTEN – FLERE BRUKERE, DÅRLIGERE TILBUD

Fylkeskommunens TT-ordning er blitt kraftig redusert for den enkelte bruker i 2024. Dette betyr at antall turer for personer med funksjonsnedsettelse, er blitt halvert fra 2023 til 2024.

Bevilgningen i fylkeskommunens budsjett er det samme i 2024 som det var i 2023, men på grunn av økt antall personer som har rett på dette tilbudet, er kronebeløpet til den enkelte blitt redusert fra drøyt 6.200 kroner til 3.400 kroner. Det er åpenbart at en slik reduksjon fører til et langt dårligere tilbud for den enkelte.

Pensjonistforbundet Østfold ber fylkestingets medlemmer om å gjøre hva de kan for å finne ekstra midler til ordningen i 2024, og å trappe opp ordningen kommende år.

Pensjonistforbundet Østfold ber fylkeskommunenes eldreråd om å sette denne saken på dagsorden, herunder evaluere regelverket. 

Pensjonistforbundet Østfold