Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

STYREKURS FOR FORENINGER I BERGEN

Mandag 24. og tirsdag 25. oktober ble styrekurs nr. 6 og styrekurs nr. 7 arrangert i Bergen for foreninger tilsluttet Pensjonistforbundet

Fylkessekretær Elisabeth Braut innleder om styrets overordnete oppgaver for styremedlemmer som deltok på den siste styrelederkonferansen i Bergen.

Fylkessekretær Elisabeth Braut innleder om styrets overordnete oppgaver for styremedlemmer som deltok på den siste styrelederkonferansen i Bergen.

Med 2 styrekonferanser for foreningene i Bergen er det nå arrangert 7 konferanser i Hordaland. Fylkessekretær Elisabeth Braut og styreleder Vigdis Ravnøy har deltatt i alle konferansene, og har hatt med til sammen 3 instruktører (frivillige) fra Pensjonistforbundet sentralt. Instruktørene har tatt for seg Pensjonistforbundet sentralt, mens Elisabeth og Vigdis har konsentrert seg om de lokale aktivitetene. Konferansene har vært lærerike både for innlederne og for deltakerne. Rundt 150 styremedlemmer har deltatt på konferansene som har vært lagt til Bergen (3), Knarvik, Ulvik, Øystese og Stord.

I Hordaland er medlemstallet ca. 9.400 fordelt i 46 foreninger og lag. Men vi skulle gjerne vært flere. Derfor er verving en viktig del av foreningens arbeid. Hvis alle medlemmene hadde vervet 1 nytt medlem hver ville vi blitt dobbelt så mange medlemmer! Mange er ikke medlem fordi de ikke er blitt spurt viser erfaringen.

Pensjonistforbundet Hordaland har derfor en drøm om at de som går ut av arbeidslivets verves slik at de finner sin plass i Pensjonistforbundet. Flere nye medlemmer fører til at vi kan fortsette å være den eldreorganisasjonen som har størst innflytelse, og Pensjonistforbundet kan fortsatt være en troverdig forhandlingspartner på vegne av pensjonistene når trygdeoppgjøret legges frem av Regjeringen .

Flere medlemmer vil også styrke foreninger og lag i kommunene i Hordaland, som snakker på pensjonistenes vegne inn mot de kommunale myndigheter.

Husk at vi ikke er eldre. Vi er bare ikke helt unge lenger.

 • Deltakerne lytter interessert
på instruktør Anne Grete Skårdal
 • Foreninger fra Bergen
24.10.22
 • Fylkessekretæren i arbeid 25.10.22
 • Hva har vi fått ut av dagen.
Anne Grethe Skårdal og 
Vigdis Ravnøy i arbeid 25.10.22
 • Deltakerne lytter interessert
på instruktør Anne Grete Skårdal
 • Foreninger fra Bergen
24.10.22
 • Fylkessekretæren i arbeid 25.10.22
 • Hva har vi fått ut av dagen.
Anne Grethe Skårdal og 
Vigdis Ravnøy i arbeid 25.10.22
 • Deltakerne lytter interessert
på instruktør Anne Grete Skårdal
 • Foreninger fra Bergen
24.10.22
 • Fylkessekretæren i arbeid 25.10.22
 • Hva har vi fått ut av dagen.
Anne Grethe Skårdal og 
Vigdis Ravnøy i arbeid 25.10.22
 • Deltakerne lytter interessert
på instruktør Anne Grete Skårdal
 • Foreninger fra Bergen
24.10.22
 • Fylkessekretæren i arbeid 25.10.22
 • Hva har vi fått ut av dagen.
Anne Grethe Skårdal og 
Vigdis Ravnøy i arbeid 25.10.22
 • Deltakerne lytter interessert
på instruktør Anne Grete Skårdal
 • Foreninger fra Bergen
24.10.22
 • Fylkessekretæren i arbeid 25.10.22
 • Hva har vi fått ut av dagen.
Anne Grethe Skårdal og 
Vigdis Ravnøy i arbeid 25.10.22
 • Deltakerne lytter interessert
på instruktør Anne Grete Skårdal
 • Foreninger fra Bergen
24.10.22
 • Fylkessekretæren i arbeid 25.10.22
 • Hva har vi fått ut av dagen.
Anne Grethe Skårdal og 
Vigdis Ravnøy i arbeid 25.10.22
 • Deltakerne lytter interessert
på instruktør Anne Grete Skårdal
 • Foreninger fra Bergen
24.10.22
 • Fylkessekretæren i arbeid 25.10.22
 • Hva har vi fått ut av dagen.
Anne Grethe Skårdal og 
Vigdis Ravnøy i arbeid 25.10.22