Vigdis Helene Ravnøy

21 artikler skrevet av Vigdis Helene Ravnøy

Pensjonistforbundet Hordaland/Annet
EN HYGGELIG OG LIVLIG NYTTÅRSHELG 2022
Kulepennene gikk tørre. Mange nye ønsket medlemskap i Pensjonistforbundet Bømlo på møtet, som for første gang var lagt til Moster
Pensjonistforbundet Bømlo/Annet
DET SVINGER PÅ BØMLO
Fylkessekretær Elisabeth Braut innleder om styrets overordnete oppgaver for styremedlemmer som deltok på den siste styrelederkonferansen i Bergen.
Pensjonistforbundet Hordaland/Annet
STYREKURS FOR FORENINGER I BERGEN
Helge Meyer innledet om Pensjonistforbundet sentralt til en lydhør forsamling som representerte foreningene i Sunnhordland
Pensjonistforbundet Hordaland/Annet
PENSJON ISTFORBUNDETS FORENINGER I SUNNHORDLAND SAMLET TIL REGIONKONFERANSE PÅ STORD
HVØ-tillitsvalgte ( Hatlestrand, Varaldsøy og Ølve) kledd i T-skjorter laget av Aud Jorunn Femsteinevik, som er aktiv i Pensjonistforbundet HVØ, og gift med nestleder Johannes. 
Fra venstre: Vidar Ask, fylkesleder Vigdis Ravnøy, Torgils Våge, leder i HVØ Rita Martens Meyer og Johannes Femsteinevik
Pensjonistforbundet Hordaland/Annet
2NYE REGIONKONFERANSER
Vigdis Ravnøy, leder i Pensjonistforbundet Hordaland kunne smile fra øre til øre etterhvert som alle stolene ble fylt opp av pensjonister som ville dele denne dagen med Knarvikmila og Pensjonistforbundet. Og hun smilte enda mere ved konferansens slutt og det var klart at svært mange ønsket å bli medlemmer av forbundet før de forlot konferansen.
Pensjonistforbundet Hordaland/Annet
KNARVIKMILAS PENSJONISTSEMINAR 2022 EN SUKSESS
Styremedlemmer, varamedlemmer og leder av Helseutvalget samlet til seminar. Fotograf: Leder Vigdis Ravnøy
Pensjonistforbundet Hordaland/Annet
STYRET I PENSJONISTFORBUNDET HORDALAND PÅ SKOLEBENKEN
Sverre Bungum, tidligere leder av Pensjonistforbundet Sund og tidligere styremedlem i Pensjonistforbundet Hordaland sammen med fylkesleder i Pensjonistforbundet Hordaland som fikk overrekt boken til Sverre, Den gamle mannen og guten.
Pensjonistforbundet Sund/Annet
HYGGELIG MØTE I PENSJONISTFORBUNDET SUND
Fra venstre: Styreleder Vigdis Ravnøy, 1. vara Kari Foseid Aakre, styremedlem Egil Haaland, styremedlem Vigdis Aarre Olsen, 
2. vara Torild Rødder Alvheim, nestleder Helge Haukeland, foran: styremedlem Gunvor Riim Opedal, økonomiansvarlig Oddrun Vabø og styremedlem Knut Gullaksen
Pensjonistforbundet Hordaland/Annet
ÅRSMØTE 2022 I PENSJONISTFORBUNDET HORDALAND
Parolen alle kunne slutte seg til uansett alder.  Pensjonistforbundet Hordaland samlet parolebærere og andre medlemmer utenfor kontoret for å marsjere til Torgalmenningen
Pensjonistforbundet Hordaland/Politikk
FEMINISMEN HAR INGEN ALDER
Høstkonferansen på Fleichers Hotel, Voss oktober 2022 samlet ca 80 tillitsvalgte fra "gamle" Hordaland
Pensjonistforbundet Hordaland/Helse og omsorg
SLUTT PÅ 1-METEREN OG MUNNBIND
Forslag til Pensjonistforbundets paroler til 8. mars demonstrasjonen 2022
Pensjonistforbundet Hordaland/Annet
FEMINISMEN HAR INGEN ALDER
Styremedlemmer fra 7 av de største foreningene samlet til møte 21. januar 2022.  Svein Helge Teigland, nestleder i Bergen Pensjonistforening sa seg villig til å påta seg vervet som første leder av Samarbeidsutvalget. (sittende på bildet til høyre).
Pensjonistforbundet Hordaland/Annet
PENSJONISTFORBUNDETS FORENINGER I BERGEN ØNSKER ET TETTERE SAMARBEID
2 glade pensjonister Liv Øye og Bjørg Gangdal
Ålvik Pensjonistlag/Annet
ÅLVIK PENSJONISTLAG I "NYTT MØTELOKALE"
Styret i Pensjonistforbundet Knarvik: Sekretær Øystein R. Moldeklev, leder Kjell-Atle Husebø, kasserer Torveig Botnen, 
nestleder Ståle Thuland, Styremedlem Mona Kønig og Arvid Ryland(bak), varamedlem Terje Johansen og varamedlem
Kåre Wemmelvik. Styremedlem Elfrid Gangstø var ikke til stede.
Pensjonistforbundet Hordaland/Annet
PENSJONISTFORBUNDET KNARVIK ER STIFTET
Lederen av Pensjonistforbundet Odda Tyssedal, Gunvor Riim Opedal sammen med varaordføreren i Ullensvang,
Kjellaug Hoås Samland.
Pensjonistforbundet Hordaland/Kultur
PENSJONISTFORBUNDET ODDA TYSSEDAL 70 ÅR
Leder Arne Jacobsen flankert av nestleder Jorunn Damm og styreleder i Pensjonistforbundet Hordaland, Vigdis Ravnøy
Pensjonistforbundet Hordaland/Kultur
PENSJONISTFORBUNDET LAKSEVÅG 70 ÅR
Leder i jubileumsåret, Alf Staupe takker gjestene for gode ord. Styreleder i Pensjonistforbundet Hordaland, Vigdis Ravnøy -
representant fra Sveio Lions Club, 40 års-beretningens forfatter (historiker) og Einar Halleland, nestleder.  Foruten blomsterbuketter til gjestene fikk alle medlemmene en rød rose med på hjemveien.
Pensjonistforbundet Hordaland/Kultur
SVEIO PENSJONISTLAG 40 ÅR
Tidligere leder Oddlaug Moe, nestleder Jorunn Damm og leder Arne Jacobsen tok godt imot fylkesleder Vigdis Ravnøy, som tok fram verveblokken sammen med dem.
Pensjonistforbundet Laksevåg/Annet
PENSJONISTFORBUNDET LAKSEVÅG PÅ DAMSGÅRDSDAGENE
Årsmøtets kulturelle innslag ved Berit Håpoldøy og Erlend Styve
Pensjonistforbundet Hordaland/Annet
ÅRSMØTE I PENSJONISTFORBUNDET HORDALAND 15. JUNI 2021
Bildet er fra et øvelsesmøte for de av foreningene/lagene som ikke tidligere hadde deltatt på teamsmøter
Pensjonistforbundet Hordaland/Annet
"Hele fylket" på teamsmøte