Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Strategisamling på Utsira

Det nyvalgte styret i Pensjonistforbundet Rogaland samlet seg på Utsira 06. og 07. mai 2024. Her ser du nytt styre, med unntak av vara og representanten fra Fagforbundet.

Tilstede fra venstre: medlem Bjørn Eirik Marcusson, fylkessekretær Aina Nordfonn, leder helse- og sosialutvalget Gunnbjørg Bruntveit, fylkesleder Herdis Gunn Rødne, medlem Kirsti Dybsjord, medlem Jorunn T. Opedal, medlem Arne Kjell Askeland, medlem Inger Bekkhus.

Styret besluttet i fjor å ha en årlig strategisamling, hvor hovedfokuset er handlings- og aktivitetsplanen vår. Og minst like viktig er det at vi får tid i lag til å bli bedre kjent med hverandre. Vi dro inn til vakre Utsira, som er kommunen i Norge med minste målt folketall og som er nest minst i areal.

Vi kom godt i mål med planleggingen av resten av aktivitetene i 2024 - og gleder oss til å fortsette arbeidet!