Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Sommerhilsen

Vi har allerede fått kjenne på sommeren. Jeg for eksempel, var på en liten ferietur til Italia. Der lå temperaturen på 24 – 25 grader Celsius – behagelig sommervær, men når vi kom hjem til det «kalde» nord, ble vi møtte av 30 grader. Litt varmt, men tross alt deilig for oss nordboere. Vi får trøste oss med at i skrivende stund er det solsnu, og nå går mot kaldere tider.

Vi i styret i PFO har hatt travle dager. Datautvalget vårt har gjennomført flere kurs i mobil- og nettbrettopplæring; Verve- og Organisasjonsutvalget har bl.a gjennomført en tur i Vigelandsparken, og de etter hvert så populære Cafe og Musikk arrangementene, som avvikles på Røverstaden eller gamle Club 7. Det har også vært prøving av både golf, dans og padel, for medlemmene; Helseutvalget har gitt gode innspill til flere av de offentlige utredninger, som har kommet den siste tiden, som i stor grad berører oss pensjonister.

Noen av aktivitetene i PFO

Noen av aktivitetene i PFO

Jeg regner med at dere alle har sett hva vi Pensjonistforbundet har oppnådd i regulering av løpende pensjon. Resultatet på 8,52% kom ikke av seg selv, men etter harde forhandlinger med departement og statsråd. Det positive var at vårt krav om snitt av lønns- og prisstigning ble lagt til grunn og at vårt krav om etterbetaling for reguleringen i fjor også ble tatt til følge. Dette hadde vi ikke fått igjennom hvis vi ikke hadde 240.000 medlemmer i ryggen.

Videre har vi møtt med 12 delegater på Pensjonistforbundets Landsmøte og vært med å diskutere mange viktige pensjonistpolitiske saker. Jeg skal komme tilbake med ytterlige orientering så fort godkjent protokoll foreligger. Oslobenken hevdet seg bra og vi fikk gjennomslag for flere av våre forslag.

På siste styremøte begynte vi å se nærmere på planer for høsten, og en sak styret er opptatt av, er få best mulig kontakt med foreningene og vi vil straks etter sommeren komme med invitasjoner både til møter og organisasjonsmessige kurs.

Nå gjenstår det bare ønske dere en riktig god sommer – nyt den lyse tiden og vær klar til å møte nye utfordringer til høsten

Steinar Simonsen

Styreleder i PFO