Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Sommerhilsen

Medlemmene ønskes god sommer - og velkommen til en mer aktiv høst!

Oslo. 01.juli 2021

Kjære medlem!

Vaksineringen mot covid 19 har gått veldig bra i Oslo, så jeg regner med at alle som har ønsket det, er blitt vaksinert to ganger. Så selv om deltaviruset ser ut til å spre seg, bør vi være trygge for at vi ikke blir alvorlig syke selv om noen skulle bli smittet. Det er godt å vite!

Det er takket være sterk innsats fra Pensjonistforbundet sentralt at pensjonsoppgjøret i år ble et meget godt oppgjør. For første gang på mange år er vi trolig sikret økt kjøpekraft i år, og vi fikk 1,13 % mer enn rammen i lønnsoppgjøret. Årsaken til at vi får mer enn de andre, er fordi vi hadde et dårlig oppgjør i fjor. I tillegg får minstepensjonisten kr. 5000 mer årlig fra 1. juli.

Siden årsmøtet ble avviklet i 2020, har det ikke vært mulig å arrangere medlemsmøter siden landet ble nedstengt 12. mars i fjor. Derfor gleder vi i styret oss til at det forhåpentligvis blir mulig å avvikle medlemsmøter igjen. Først og fremst må vi forsøke å avvikle årsmøtet for 2021, som egentlig skulle ha vært gjennomført innen utgangen av februar. Det er planlagt avholdt tirsdag 24. august i Oslo Kongressenter, Youngs gate 21. Før selve årsmøtet vil senioradvokat MNA, Birgitte Schjøtt Christensen fra Codex-advokatene, orientere om Fremtidsfullmakt.

Møteplanen videre ser slik ut:

Medlemsmøte tirsdag 12.

Medlemsmøte torsdag 9. desember

Årsmøte 2022 tirsdag 22. februar

Det er ennå ikke bestemt hvor medlemsmøtene vil bli arrangert, så det må vi få komme tilbake til.

Pensjonistforbundet, Oslo, som er fylkeslaget vårt, har nedsatt et datautvalg. Det har planer om å tilby kurs og opplæring både på datamaskin, nettbrett og telefon. Når vi vet mer om dette, skal vi gi nødvendig informasjon på hjemmesiden vår, oslopensjonistene.no.

På vegne av styret i Oslopensjonistene ønsker vi dere en riktig god sommer, og vi gleder oss til å se dere igjen.

Ha en god sommer!

Oddbjørn Grønset

Leder Oslopensjonistene