Seminar

Seminaret ble avholdt i Tromsø 21. september 2022

Det var et hyggelig seminar som ble avhold 21. september i Tromsø. Det var 32 stykker som møtte opp, fra styret og fra lokalforeninger. Foreleser Anne Grethe Skårdal hadde et styrekurs for oss og informerte om andre kurs som holdes av Pensjonistforbundet.