Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Seminar

Seminaret ble avholdt i Tromsø 21. september 2022

Det var et hyggelig seminar som ble avhold 21. september i Tromsø. Det var 32 stykker som møtte opp, fra styret og fra lokalforeninger. Foreleser Anne Grethe Skårdal hadde et styrekurs for oss og informerte om andre kurs som holdes av Pensjonistforbundet.