Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Regionsamlingene er i gang

Horisonten i Lillesand var førstemann ut når det gjelder de 4 regionsamlingene som fylkeslaget arrangerer i høst. Neste sted var Byglandsfjord i Setesdal dagen etter. Uka etter er det Arendal og Lyngdal som står for tur.

Intens konsentrasjon under det digitale kurset på Horisonten Lillesand. Til høyre står Elisabeth Braut, fylkessekretær i Hordaland. I første rekke sitter fv Svein Eide, Britt Pigao, Edle Gulløy Larsen og Arnhild Vang (alle fra PF Lillesand). I andre rekke sitter fv Aase Solvik-Nilssen, Torunn Tunheim, Anne Merete Holmberg og Turid Hovet Helle (alle fra Grimstad PF), Ivar Netland og Signe Schjøll (Songdalen PF). På aller siste benk sitter fylkesstyremedlem Inger Johanne Kvam.

Intens konsentrasjon under det digitale kurset på Horisonten Lillesand. Til høyre står Elisabeth Braut, fylkessekretær i Hordaland. I første rekke sitter fv Svein Eide, Britt Pigao, Edle Gulløy Larsen og Arnhild Vang (alle fra PF Lillesand). I andre rekke sitter fv Aase Solvik-Nilssen, Torunn Tunheim, Anne Merete Holmberg og Turid Hovet Helle (alle fra Grimstad PF), Ivar Netland og Signe Schjøll (Songdalen PF). På aller siste benk sitter fylkesstyremedlem Inger Johanne Kvam.

Det digitale kurset på regionsamlinga på Byglandsfjord hadde både svært røynde og nokså urøynde datafolk. På fyrste rad sit fv Eva Stiansen (Vennesla PF), Aud Standal Skagestad (Bykle PF), Tore Kateraas (Åmli PL), Bjørgulv T. Berg (Valle PL) og Gro Lande (valnemnda i fylket). På 2. rad sit fv Leif Aksel Lindland (Kristiansand PF), Harald Lande og Odd Birger Andreassen (Lyngdal PF), Ingvard Østerhus (Evje og Hornnes PF) og Ansgar Andreassen (fylkesstyret og leiar i Kristiansand PF). Heilt bak sit fv Knut William Bygland (Bygland PF), Ole Morten Egeland og Bernt Einar Berntsen (Bykle PL).

Det digitale kurset på regionsamlinga på Byglandsfjord hadde både svært røynde og nokså urøynde datafolk. På fyrste rad sit fv Eva Stiansen (Vennesla PF), Aud Standal Skagestad (Bykle PF), Tore Kateraas (Åmli PL), Bjørgulv T. Berg (Valle PL) og Gro Lande (valnemnda i fylket). På 2. rad sit fv Leif Aksel Lindland (Kristiansand PF), Harald Lande og Odd Birger Andreassen (Lyngdal PF), Ingvard Østerhus (Evje og Hornnes PF) og Ansgar Andreassen (fylkesstyret og leiar i Kristiansand PF). Heilt bak sit fv Knut William Bygland (Bygland PF), Ole Morten Egeland og Bernt Einar Berntsen (Bykle PL).

Regionsamlinga er for styrene i lokallaga, og i år har fylkeslaget satsa på to parallelle kurs; et for kassererne og et digitalt kurs for resten av styret. Disse to kursa varer fram til lunsj, og så er det fellessamling med Rune Ramsli etter lunsj. Økonomisjef Jørn Karlsen fra sentralleddet holder kassererkurset, og fylkessekretæren holder det digitale kurset - som er relativt grunnleggende. Men det er heldigvis likevel noe å lære når det gjelder TVV (tillitsvalgtverktøyet) og nettsida.

Det er alltid noe å lære av Pensjonistforbundets folk, og sist, men ikke minst, så er det viktigste å treffes, utveksle erfaringer/utfordringer/idéer og ta en passiar over et godt måltid.

Kjekke kasserere på kurs i Lillesand, fv Oddvar Støle (Grimstad PF), Gudrun Brekka og Wenke Hansson (Kristiansand PF), Roar Brekka (KMV) og Torbjørg Krågeland (Songdalen PF) (Bjørn Nilsen fra Søgne PF var ikke til stede da bildet ble tatt).

Kjekke kasserere på kurs i Lillesand, fv Oddvar Støle (Grimstad PF), Gudrun Brekka og Wenke Hansson (Kristiansand PF), Roar Brekka (KMV) og Torbjørg Krågeland (Songdalen PF) (Bjørn Nilsen fra Søgne PF var ikke til stede da bildet ble tatt).

Flotte kasserarar samla på eitt brett på kasserarkurset til Jørn Karlsen på Byglandsfjord, fv bak Olaug Dahl (Bykle PL), Roy Erik Jåbæk (Lyngdal PF), Angrim Flaten (Åmli PL) og Torgrim Nordgarden (Vennesla PF). Framme sit Gyro Uppstad (Valle PL) og Eva Haugen Sørgaard (Evje og Hornnes PF).

Flotte kasserarar samla på eitt brett på kasserarkurset til Jørn Karlsen på Byglandsfjord, fv bak Olaug Dahl (Bykle PL), Roy Erik Jåbæk (Lyngdal PF), Angrim Flaten (Åmli PL) og Torgrim Nordgarden (Vennesla PF). Framme sit Gyro Uppstad (Valle PL) og Eva Haugen Sørgaard (Evje og Hornnes PF).