Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

– Pensjonister bør ikke betale mer skatt

Pensjonistforbundet reagerer sterkt på utspillet om at pensjonister kan betale mer skatt. Inntektsforskjellene man har i yrkesaktiv alder, opphører ikke når man blir pensjonist. Tvert imot kan forskjellene bli forsterket.

- Vi ønsker ikke å sette aldersgrupper opp mot hverandre. Vi må ha et system som støtter dem som har det vanskelig, enten det gjelder å redusere barnefattigdom, eller å øke minstepensjonen, sier forbundsleder Jan Davidsen.

- Vi ønsker ikke å sette aldersgrupper opp mot hverandre. Vi må ha et system som støtter dem som har det vanskelig, enten det gjelder å redusere barnefattigdom, eller å øke minstepensjonen, sier forbundsleder Jan Davidsen.

Lederen av Skatteutvalget, Ragnar Torvik, blåste ny vind i skattedebatten da han uttalte til NRK at pensjonistene kan betale mer skatt, mens det skal lønne seg mer å jobbe. Pensjonistforbundet reagerer sterkt på utspillet. Forslagene Skatteutvalget la frem i slutten av 2022, ville rammet pensjonistene svært kraftig. 

– Pensjonister i Norge trenger en anstendig økonomi når vi skal leve lenger og ta ansvar for egen alderdom, slik myndighetene ønsker, sier forbundsleder Jan Davidsen.

Denne uken har han vært intervjuet både i NRK Dagsrevyen og i Politisk kvarter om saken.

Det er inntekten etter skatt vi lever av

Dersom skatten for pensjonister øker, vil det fungere som nok en innstrammende pensjonsreform.

Hvis dagens unge er bekymret for virkningene av pensjonsreformen, bør de bli dobbelt bekymret hvis skattetrekket på pensjonen også skal øke. Da må de stå enda lenger i jobb før de når et levelig pensjonsnivå.

Finansministeren sier nei

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum vil ikke øke skatten for pensjonistene. Det lovet han på politisk kvarter 17. januar i år. Men han burde gått lenger. Vedum ønsker å redusere skatten for «arbeidsfolk», mens pensjonister og uføretrygdede tilsynelatende må klare seg med det de har.

Tidligere var det vanlige folks tur, men det har endret seg til å kun gjelde folk som er i arbeid. Hvorfor skal ikke pensjonister og uføre også kunne få glede av lavere skatt? Vi minner om at pensjonister har et tiår bak seg med redusert kjøpekraft som følge av svak pensjonsregulering.

Inntektsforskjellene forsvinner ikke

Økonomiske forskjeller finnes både blant barn, voksne og pensjonister. Pensjonister blir alt for ofte fremstilt som en gruppe hvor alle har det godt. Det er et unyansert bilde. Inntektsforskjellene man har i yrkesaktiv alder, opphører ikke den dagen man blir pensjonist. Tvert imot kan forskjellene bli forsterket i pensjonisttilværelsen.

De med høyest lønn har ofte de beste pensjonsordningene, samtidig som de gjerne klarer å stå lenger i arbeid, og dermed rammes mindre av levealdersjusteringen. Pensjonsreformen belønner de friske og raske, mens de som blir syke, uføre, eller mister jobben, vil komme dårligere ut enn slik systemet var tidligere.

Fattigdom har ingen aldersgrense

Du får ikke bedre økonomi den dagen du blir pensjonist. Selv om skatten er litt lavere, går inntekten betydelig ned for de fleste. Samtidig kan du forvente en svakere inntektsutvikling år etter år, som følge av underreguleringen som ble innført med pensjonsreformen.

- Vi ønsker ikke å sette aldersgrupper opp mot hverandre. Skal vi bekjempe fattigdom og økonomisk ulikhet må vi treffe bredt. Vi må ha et helhetlig system som støtter dem som har det vanskelig uansett hvilken alderskategori man tilhører, enten det gjelder å redusere barnefattigdom, eller å øke minstepensjonen, sier Davidsen.