Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Paneldebatt

Folkets Hus Moelv

Partier som var representert, Høyre, FrP, KrF, SV, MDG, Rødt, Pensjonistpartiet, Senterpartiet, Arbeiderpartiet

Partier som var representert, Høyre, FrP, KrF, SV, MDG, Rødt, Pensjonistpartiet, Senterpartiet, Arbeiderpartiet

Spesialrådgiver Harald Olimb Norman

Spesialrådgiver Harald Olimb Norman

Pensjonistforbundet Hedmark og Pensjonistpartiet Oppland inviterte fylkespolitiker til debatt på Folkets Hus Moelv, 29. august. Politikere som deltok var Anne Bjertnæs fra Høyre, Truls Gihlemoen fra FrP, Oluf Maurud fra KrF, Karin Andersen fra SV, Thomas Hisdal Eriksen fra MDG, Marit Juvem fra Rødt, Gunn Marit Lindmoen fra Pensjonistpartiet, Ola Tore Dokken fra Senterpartiet, Tom Svellet fra Arbeiderpartiet.

Innleder var Spesialrådgiver Harald Olimb Norman, Utspørrer nestleder i Pansjonistforbundet Hedmark Arne Thobru og tidtaker leder i Pansjonistforbundet Hedmark Jan Tyriberget.

Politikerne hadde på forhånd fått spørsmålene som var aktuelle for denne debatten som bl.a.

Digitalisering i samfunnet som griper raskt om seg. Det meste av informasjon og henvendelser til innbyggerne foregår nå digitalt, også fra fylkeskommunen. Et godt eksempel på det i Innlandet er den famøse folkeavstemningen som ble gjennomført digitalt forrige år og som medførte at mange eldre ble forhindret fra å stemme.

God tannhelse er viktig, også for eldre mennesker. Tannhelsen er viktig for den allmenne helsetilstanden til folk.

Den kulturelle sparestokken er et viktig tiltak og tilbud til eldre. Mange eldre, særlig de som er i institusjon, har stor glede av de tilbud som gis. Mange hjemmeboende eldre sitter ofte i ensomhet, men har de samme behov for opplevelse og felleskap.

Innlandet er et vidstrakt og til dels grisgrendt fylke. Mange eldre bor grisgrendt og kan ha store transportbehov.

Det ble et interessent møte med ca 50 fremmøtte.