Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Lederen har ordet

Les mer om godt gjennomført årsmøte, valg av nytt styre, og vår nye handlingsplan.

Fra v: Steinar Karlsen, Thor Johansen, Solveig Rostøl Bakken, Steinar Simonsen, Lill Fanny Sæther, Terje Bjøro, Anne-Lise Løfsgaard og Bjørn O. Bjørnsen. Berly Lund Grønning og Petter Brænde ikke tilstede.  Foto: Ragnhild T. Gulbrandsen

Fra v: Steinar Karlsen, Thor Johansen, Solveig Rostøl Bakken, Steinar Simonsen, Lill Fanny Sæther, Terje Bjøro, Anne-Lise Løfsgaard og Bjørn O. Bjørnsen. Berly Lund Grønning og Petter Brænde ikke tilstede. Foto: Ragnhild T. Gulbrandsen

Vel overstått påske, og til en forhåpentligvis varmere årstid.

Vi i styret i PFO har gjennomført vårt årsmøte. Årsmøtet har til hensikt å se på om styret har gjennomført den politikken som ble vedtatt for ett år siden, og legge føringer for det kommende året.

Styret gjør dette gjennom sin årsberetning og regnskap, sitt budsjettforslag og ikke minst et forslag til en Handlingsplan.

Årsmøtet godkjente både beretning, regnskap, budsjett og ikke minst en ny handlingsplan. Et nytt styre ble også valgt og jeg ser fram til et godt samarbeid i året som kommer. En av de viktigste sakene det nye styret nå vil ta tak i, er den omtalte handlingsplanen, og vil igangsette aktiviteter for at vi kan få gjennomført handlingsplanen. Dette vil vi orientere mer om, men jeg kan si at de to viktigste sakene vi må få satt på dagsordenen, er verving av nye medlemmer, og bedring av kontakten med våre 60 lokalforeninger.

 Jeg kan også orientere at vi akkurat gjennomført en konferanse for Pensjonistforbundets medlemmer i Eldrerådene. Det er en kjensgjerning at mange av de sakene som har stor betydning for oss eldre blir avgjort av politikerne i våre 15 bydeler. Vi i PFO ønsker derfor at våre nærmere 80 medlemmer i disse eldrerådene, skal ha en best mulig plattform for å ta viktige avgjørelser på vegne av oss eldre. Konferansen, som ble karakterisert som vellykket, viste at kompetansen blant våre medlemmer er høy, og ønske om å gjøre en god jobb så absolutt er til stede.

Ellers nærmer det seg drøftelsene om regulering av pensjonen. Her har Pensjonistforbundet sendt ut en informasjon i sitt nyhetsbrev om framdriften i disse drøftelsene. Følg med!

Til slutt vil jeg ønske en alle en hyggelig vår og la oss se fram til en varmere årstid.

Mvh

Steinar Simonsen

Styreleder PFO