Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Landsmøtet i Pensjonistforbundet

Agderbenken på landsmøtet var aktiv på talerstolen, og gav sitt bidrag for å få en god debatt på landsmøtet på Lillestrøm 29. mai-1. juni. Forbundsleder på 8. året, Jan Davidsen, ble gjenvalgt med stående applaus.

De 6 delegatene (i tillegg til de to i landsstyret) fra Agder (fra høyre): Erling Lilleholt, Anne Merete Holmberg, Torgrim Nordgarden, Tormod Mjaaseth, Alf Magnus Nilsen og Olaug Hallgren.

De 6 delegatene (i tillegg til de to i landsstyret) fra Agder (fra høyre): Erling Lilleholt, Anne Merete Holmberg, Torgrim Nordgarden, Tormod Mjaaseth, Alf Magnus Nilsen og Olaug Hallgren.

Tormod Mjaaseth flikka på et av forslaga til Søgne på talerstolen.

Tormod Mjaaseth flikka på et av forslaga til Søgne på talerstolen.

Wenche Myhre gjorde stor lykke med showet sitt på landsmøtet.

Wenche Myhre gjorde stor lykke med showet sitt på landsmøtet.

Folk på de nærmeste borda ble ganske "starstruck" ved å være så nær idolet gjennom de siste 60 årene.

Folk på de nærmeste borda ble ganske "starstruck" ved å være så nær idolet gjennom de siste 60 årene.

Fylkessekretærene samlet på et brett under landsmøtet.

Fylkessekretærene samlet på et brett under landsmøtet.

Anne Merete Holmberg snakka om at arbeidende pensjonister også burde ha rett på sykepenger på lik linje med andre arbeidstakere.

Anne Merete Holmberg snakka om at arbeidende pensjonister også burde ha rett på sykepenger på lik linje med andre arbeidstakere.

Ingrid Wisløff Jæger var både minst og størst på talerstolen; den minste dama og den største taleren.

Ingrid Wisløff Jæger var både minst og størst på talerstolen; den minste dama og den største taleren.

Erling Lilleholt viste seg å være en humørspreder av de sjeldne - men kunne også holde seriøse innlegg.

Erling Lilleholt viste seg å være en humørspreder av de sjeldne - men kunne også holde seriøse innlegg.

Alf Magnus Nilsen veide for og imot på landsmøtet - og det er slik det ofte er - vanskelig å velge det ene framfor det andre noen ganger.

Alf Magnus Nilsen veide for og imot på landsmøtet - og det er slik det ofte er - vanskelig å velge det ene framfor det andre noen ganger.

Folk hjemmehørende i Agder var i storveis humør under hele landsmøtet, og kanskje særlig om kvelden, fv. Inger Johanne Kvam, Ingrid Wisløff Jæger, Erling Lilleholt, Tormod Mjaaseth og Kjell Skarheim.

Folk hjemmehørende i Agder var i storveis humør under hele landsmøtet, og kanskje særlig om kvelden, fv. Inger Johanne Kvam, Ingrid Wisløff Jæger, Erling Lilleholt, Tormod Mjaaseth og Kjell Skarheim.

Landsmøtet var lange dager på 12 timer (fra 08.45-21.00 på tirsdag) - men også futt og fart og fest om kvelden. En del av forslagene fra Agder ble avvist/ikke støttet, men det var ikke unikt for Agder når det gjaldt kontingentsatsene - ettersom ingen av kontingentforslagene fikk flertall. Hovedårsaken til økningen var overføringa av arbeidsgiveransvaret for fylkessekretærene fra fylkesleddet til sentralleddet. Det var flere som uttrykte overraskelse over at ikke saken om fylkessekretærene var satt opp som egen sak på landsmøtet, men lå inne som en kontingentøkning og ei strøket setning i vedtektene.

Relativt stor debatt var det også om bytte av ordet fylke-/region til krets-. Vår egen fylkesleder fikk hele salen til å humre da hun avslutta sitt innlegg med "Jeg googla ordet krets på vei opp til talerstolen - og vet dere hva jeg fikk? - Fotballforbundet!" Det ble stort flertall for å beholde ordet fylke-/region.

Om ikke Agder vant alle debattene/fikk gehør for forslagene, så er det stor enighet blant sørlendingene at de vant festen - blant annet fordi de var blant de mest utholdende, utagerende og sosiale. Særlig huskes det forrykende showet til Wenche Myhre like før landsmøtemiddagen, der alle fra Sørlandet satt bare 35 cm fra Wenche da hun gikk rundt nede i salen. Og da Wenche etterlyste et glass vann oppe fra scenen, var det ikke tilfeldig at det var en delegat fra Sørlandet (Erling Lilleholt) som med største selvfølgelighet gikk opp med det hun trengte.

Bjørn Egeli fra Søgne ble valgt til 2. nestleder i sentralstyret, og Inger Johanne Kvam fra Kristiansand ble valgt til kontrollkomitéen. Kjekt at Agder er synlig i ledelsen!