Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Julehilsen

For å skrive om et kjent sitat: Tiden går, men Pensjonistforbundet Oslo (PFO) består. Nå er det snart et år siden det ble valgt et nytt styre i PFO, og tiden er inne for å gjøre opp status for dette året, og se framover mot neste år.

Styret har sett nærmere på hva som har skjedd og vi oppsummerte det slik:

Det er god fart i «skuta», mange aktiviteter, men vi trenger helt klart flere medlemmer, og vi må bli tydeligere, og mer synlige som pensjonistenes talerør i Oslo.

De av dere som har sett på våre Nyhetsbrev, har sett at vi har mange aktiviteter som tilbys, og at det stadig tilbys billige /gratis teaterbilletter. Vi har foruten Café & Musikk, som samler omtrent 200 pensjonister en gang i måneden for å ha en hyggelig formiddag, også igangsatt det vi har kalt Café & Kåseri, hvor vi samles for å høre på spennende foredrag.

Det med medlemsveksten opptar oss i styret, og vi har igangsatt flere aktiviteter for å verve flere medlemmer. I inneværende år har vi fått omtrent 1.000 nye medlemmer, men dessverre har det forsvunnet, av ulike årsaker, ca 600. Mao sitter vi igjen med en nettovekst på ca 400, og totalt er vi nå på ca 11.200. Dette er et altfor lavt tall når vi vet at det i Oslo er over 100.000 innbyggere over 64 år. Her må vi skjerpe oss, og alle må være med på å få flere medlemmer.

La meg også nevne at vi har hatt flere samtaler med byrådet om pensjonistenes situasjon i Oslo. Og vi vil også fortsette dette arbeidet mot det nye byrådet. Når det gjelder politisk påvirkning har styret satset på at vi etter kommunevalget og valg til nye bydelsutvalg får god representasjon i bydelenes Eldreråd. Våre medlemmer i Eldrerådene vil bli innkalt til samkjøringsmøter straks på nyåret..

Som dere ser, det er mange saker vi har vært opptatt av, og som vil legge beslag på tiden vår i året som kommer. Men nå nærmer jula seg, og vi må snart la julefreden senke seg.

Jeg håper at alle medlemmene får en fredelig julehøytid og et godt nytt år.

Steinar Simonsen

Leder