Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Her er kravene i årets trygdeoppgjør

Pensjonistforbundet, SAKO og SAFO leverte i dag felles krav til regjeringen i årets trygdeoppgjør. – Vi krever økt kjøpekraft, med en sosial profil, sier forbundsleder Jan Davidsen.

Forbundsleder Jan Davidsen presenterer kravene for regjeringen, representert ved arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna.

Forbundsleder Jan Davidsen presenterer kravene for regjeringen, representert ved arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna.

– Vi ønsker en sosial profil på oppgjøret. Alle skal ha økt kjøpekraft, men noen trenger et ekstra løft kronemessig for å få hjulene til å gå rundt, sa Davidsen.

I lønnsoppgjørene ellers legges det ofte inn både kronetillegg og lavtlønnstillegg. I oppgjørene for pensjonister og trygdede, er det like prosenter for alle. Det betyr at de med minst fra før, får færrest kroner.

Vi mener at pensjonister også bør sikres et kronetillegg, som finansieres gjennom ekstra midler over statsbudsjettet.

De øvrige åtte organisasjonene i oppgjøret ga derimot sin støtte til måten pensjonene blir regulert på. Disse organisasjonene er Unio, LO, FFO, YS, Akademikerne, LOP, Forsvarets seniorforbund og Senior Norge.

Se Jan Davidsens muntlige oppsummering etter at kraven var overlevert.

Våre krav er blant annet:

  • Et ekstraordinært tillegg til pensjonister og uføre finansiert over statsbudsjettet, med en minsteøkning på 13 650 kroner i økt årlig pensjon.
  • De som har minst, må løftes opp til et inntektsnivå over fattigdomsgrensen (EU60).
  • Pensjonister skal få lavere skatt.
  • Gjenlevendetillegget oppreguleres på lik linje med øvrig pensjon.
  • Det innføres etterlattepensjon i folketrygden også for yngre årskull.

Pensjonistforbundet, SAKO og SAFO representerer til sammen 290 000 medlemmer.

  • SAKO består av Fagforbundets sentrale pensjonistutvalg, Telepensjonistene, Statens Vegvesens pensjonistforbund, kontaktutvalget for pensjonister i LO-Stat, Politiets pensjonistforbund, Jernbanepensjonistenes forbund og Postens Pensjonistforbund.
  • SAFO består av: Norges Handikapforbund, Norsk Forbund for Utviklingshemmede og Foreningen Norges Døvblinde.

Les mer om våre krav og begrunnelsene for disse i vedlegget under.

Pensjonistforbundet, SAKO og SAFO representerer til sammen 290 000 medlemmer.

Pensjonistforbundet, SAKO og SAFO representerer til sammen 290 000 medlemmer.