Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Helseministeren på besøk i Drammen

Helseminister Ingvild Kjerkol møtte representanter for frivillige organisasjoner i Drammen

Fra venstre Eivind Knudsen, Leder av hovedutvalg for helse sosial og omsorg, Ingvild Kjerkol, Helseminister, Daglig leder Konnerud idrettslag Karianne Hajum og Nestleder i Pensjonistforbundet Buskerud Toril Naper Hauge

Fra venstre Eivind Knudsen, Leder av hovedutvalg for helse sosial og omsorg, Ingvild Kjerkol, Helseminister, Daglig leder Konnerud idrettslag Karianne Hajum og Nestleder i Pensjonistforbundet Buskerud Toril Naper Hauge

Tirsdag 25 oktober ble Pensjonistforbundet Buskerud  invitert til møte i Drammen, der leder i Hovedutvalget for helse, sosial og omsorg Eivind Knudsen hadde besøk av helseminister Ingvild Kjerkol som ønsket treffe lag/foreninger som jobbet med forebygging av ensomhet og tilbud til eldre. Pensjonistforbundet Buskerud har fått mulighet til å gi midler til Konnerud idrettslag gjennom Drammen idrettsråd og midler fra Statsforvalteren i Oslo og Viken. Disse midlene har hjulpet til med at «Konnerud -dagen» ble gjennomført i mai 2022 i forbindelse med "Verdens aktivitetsdag for Eldre" og videreført med et flott treningstilbud «Aktiv Senior» der Konnerudhallen fylles med entusiastiske pensjonister hver torsdag . Et flott tilbud  gjennom Drammen Idrettsråd og Konnerud Idrettsforenings samfunnsarbeid « Aktive lokalsamfunn».

Vår nestleder i Pensjonistforbundet Buskerud Toril Naper Hauge fikk fortalt om den viktige jobben vi frivillige gjør gjennom våre pensjonistforeninger. Dette er forebyggende folkehelsearbeid satt i system !

Leder for Åssiden Seniorsenter var også tilstede og vi fokuserte godt og tydelig på behovet for flere « Morgendagens aktivitetsentre» , da det i Drammen kommune kun finnes « Hermansenteret» i Mjøndalen og Åssiden Seniorsenter hvor eldre kan møtes. Etablering av flere aktivitetssentre er viktig for å forhindre ensomhet og bidra til god folkehelse.