Helseministeren på besøk i Drammen

Helseminister Ingvild Kjerkol møtte representanter for frivillige organisasjoner i Drammen

Fra venstre Eivind Knudsen, Leder av hovedutvalg for helse sosial og omsorg, Ingvild Kjerkol, Helseminister, Daglig leder Konnerud idrettslag Karianne Hajum og Nestleder i Pensjonistforbundet Buskerud Toril Naper Hauge

Fra venstre Eivind Knudsen, Leder av hovedutvalg for helse sosial og omsorg, Ingvild Kjerkol, Helseminister, Daglig leder Konnerud idrettslag Karianne Hajum og Nestleder i Pensjonistforbundet Buskerud Toril Naper Hauge

Tirsdag 25 oktober ble Pensjonistforbundet Buskerud  invitert til møte i Drammen, der leder i Hovedutvalget for helse, sosial og omsorg Eivind Knudsen hadde besøk av helseminister Ingvild Kjerkol som ønsket treffe lag/foreninger som jobbet med forebygging av ensomhet og tilbud til eldre. Pensjonistforbundet Buskerud har fått mulighet til å gi midler til Konnerud idrettslag gjennom Drammen idrettsråd og midler fra Statsforvalteren i Oslo og Viken. Disse midlene har hjulpet til med at «Konnerud -dagen» ble gjennomført i mai 2022 i forbindelse med "Verdens aktivitetsdag for Eldre" og videreført med et flott treningstilbud «Aktiv Senior» der Konnerudhallen fylles med entusiastiske pensjonister hver torsdag . Et flott tilbud  gjennom Drammen Idrettsråd og Konnerud Idrettsforenings samfunnsarbeid « Aktive lokalsamfunn».

Vår nestleder i Pensjonistforbundet Buskerud Toril Naper Hauge fikk fortalt om den viktige jobben vi frivillige gjør gjennom våre pensjonistforeninger. Dette er forebyggende folkehelsearbeid satt i system !

Leder for Åssiden Seniorsenter var også tilstede og vi fokuserte godt og tydelig på behovet for flere « Morgendagens aktivitetsentre» , da det i Drammen kommune kun finnes « Hermansenteret» i Mjøndalen og Åssiden Seniorsenter hvor eldre kan møtes. Etablering av flere aktivitetssentre er viktig for å forhindre ensomhet og bidra til god folkehelse.