Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Har du hørt om treningskonseptet Sterk og stødig?

Sterk og stødig er et lavterskeltilbud for hjemmeboende seniorer som opplever endringer i styrke og balanse. Treningen er gruppebasert, og foregår én gang i uken

Treningsgruppene ledes av frivillige instruktører som er sertifiserte gjennom et tredagerskurs i regi av bydel. Etter kurset følges man opp av fysioterapeut i bydelen hvor man har gruppe. Ønsker du å vite mer om Sterk og stødig, enten for å delta eller for å bli frivillig instruktør? Se kontaktinformasjon under for bydel St. Hanshaugen, eller se liste med kontaktinformasjon til øvrige bydeler på Helseveiviseren.

Ved interesse, kontakt: Kristine Nordhagen, fysioterapeut i tidlig innsats og mestring

Tlf.:911 62 093 Mail: kristine.nordhagen@ bsh.oslo.kommune.no

Lenke til oversikt over kontaktinfo til øvrige bydeler - finner du ved å trykke på lenken: https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/tilbud-og-veiledning-for-eldre/sterk-og-stodig/ Dette er de bydelene som har gruppetilbud per i dag.

Finner du ikke din bydel i oversikten, kan du kontakte Aldring og helse, så kan de sette deg i kontakt med riktig person. Mail til Aldring og helse: sterkogstodig@aldringoghelse.no.