Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Høstkonferansen 2022

Pensjonistforbundet Rogaland avholdt sin høstkonferanse 24. og 25. oktober på Folkets Hus i Stavanger.

Alle styrene i lokalforeningene i Rogaland inviteres til høstkonferanse hvor fokuset er å gi både faglig og sosialt påfyll til våre tillitsvalgte ute i fylket, som gjør en fantastisk god jobb!

Konferansen i 2022 ble avholdt på Folkets Hus i Stavanger og ble ledet av fylkesleder, Hallfrid Kristoffersen.

Første innleder på konferansen var Nils-Edvard Olsen som er 1. nestleder i sentralstyret i Pensjonistforbundet. Han informerte om de viktigste sakene Pensjonistforbundet jobber med og hvorfor det er viktig å bry seg, engasjere seg og være med på laget. Deretter foredrag om organisasjonsutvikling, fra tidligere generalsekretær i Pensjonistforbundet, Harald O. Norman.

Den faglige delen ble avsluttet med innlegg fra Pensjonistforbundets vervegeneral, Rune Ramsli. Her fikk vi gode tips til hvordan en kan jobbe for å verve nye medlemmer.

Under middagen fikk vi besøk av "Han innante" som gav oss en fantastisk forestilling. Han leverte både folkelig humor, musikkquiz og egenprodusert musikk. En flott avslutning på en innholdsrik og lang dag!

Dag 2 startet med status fra arbeidsutvalgene som jobber opp mot Landsmøtet i 2023, hvor Rogaland har representanter i alle utvalgene. Fylkeslederen gikk så gjennom innkomne forslag til Landsmøtet fra lokalforeningene og fylkesstyrets innstillinger til forslagene.

Stavanger Aftenblad v/nyhetsredaktør Carl Gunnar Gundersen var invitert til å snakke om pressearbeid og hvordan journalistene jobber med saker. Det har vært en stor endring i dekning av nyhetsbildet etter de digitale flatene kom. Nå fores vi med nyheter 24-7, hvor "alle" kan produsere nyheter. Den fysiske avisen vil allikevel eksistere lenge enda, til glede for de som foretrekker det.

Konferansen ble avsluttet med foredrag av forfatter Randi Folkestad, som delte av sine livserfaringer og hennes tanker om hvordan en bør engasjere seg som pensjonist. Hun oppfordrer oss alle til å delta aktivt i samfunnet, og synes selv at livet som pensjonist er både innholdsrikt og givende. Den spreke damen på 89 år har som livsmotto "jeg sier alltid JA når jeg blir spurt"

Det var stort engasjement hos deltakerne, og flotte foredrag fra engasjerende foredragsholdere.

Takk til alle for 2 flotte dager i godt selskap!

Fylkesleder Hallfrid Kristoffersen

Fylkesleder Hallfrid Kristoffersen

1, nestleder i sentralstyret Nils-Edvard Olsen

1, nestleder i sentralstyret Nils-Edvard Olsen

Nyhetsredaktør i Stavanger Aftenblad, Carl Gunnar Gundersen

Nyhetsredaktør i Stavanger Aftenblad, Carl Gunnar Gundersen

"Han innante" aka Torolf Nordbø deler ut premie til vinneren av musikkquizen

"Han innante" aka Torolf Nordbø deler ut premie til vinneren av musikkquizen