Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Godt nyttår ønskes alle medlemmer fra styret i Pensjonistforbundet Oslo

Vi står foran et arbeidskrevende nyttår, hvor vi i første kvartal har årsmøter i foreningene med valg av nye ledere og styrer. Vi har mange dyktige tillitsvalgte i foreningene, og håper at valgene som skal avholdes, medfører at dette fortsetter.

Foto: Ragnhild T. Gulbrandsen

Foto: Ragnhild T. Gulbrandsen

Vi i Fylkesstyret vil sørge for at de som ønsker det vil få nødvendig opplæring, om det så gjelder kurs i «Organisasjonskunnskap», «Kassererkurs» eller «Kurs for valgkomitemedlemmer».

Fylkesavdelingen skal ha sitt årsmøte 20. mars. Her er det sendt ut informasjon til alle våre lokalforeninger. Ønsker du et verv i vårt styre - ta kontakt med oss!

Et annet punkt som blir arbeidsomt, men veldig viktig er Vervearbeidet. Vi har satt som arbeidstittel for 2024 «Det store verveåret» og håper at vi gjennom diverse aktiviteter kan få enda flere medlemmer. Et annet sted i nyhetsbrevet kan du lese om vervekurs, vervepremier og diverse aktiviteter.

Husk at i Oslo finnes det noe i overkant av 100.000 pensjonister – bare en fjerdedel er medlem.

Den tredje aktiviteten jeg vil nevne nå er vår kontakt med det politiske miljøet i Oslo Kommune. Her har vi på trappene et møte med den nye helsebyråden, og har gitt beskjed at vi ønsker å ta opp saker som berører oss eldre i Oslo. Dette skal jeg komme tilbake til i et senere nyhetsbrev.

Så – nok en gang: Godt nyttår med håp om et forbund i vekst.

Steinar Simonsen

Styreleder